ΕΠΑνΕΚ: Δυνατότητα επεξεργασίας και επανυποβολής αιτημάτων για εστίαση-τουρισμό

απο Cyclades Open

Οι ωφελούμενοι των δράσεων για την επανεκκίνηση της εστίασης και του τουρισμού έχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας και επανυποβολής του αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης στις δράσεις.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, δημοσιεύθηκε η έκτη τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑνΕΚ.  

Με την τροποποίηση της πρόσκλησης παρέχεται στους ωφελούμενους η δυνατότητα επεξεργασίας και επανυποβολής του αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η αναίρεση οριστικοποίησης υποβληθέντος αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης, υπό την προϋπόθεση η σχετική αίτηση αναίρεσης να έχει υποβληθεί μέχρι και 21 Φεβρουαρίου 2022.

Η αίτηση αναίρεσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του helpdesk του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης, για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19,  με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

Επανεκκίνηση τουρισμού

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»  του ΕΠΑνΕΚ.

Με την τροποποίηση της πρόσκλησης παρέχεται στους ωφελούμενους η δυνατότητα επεξεργασίας και επανυποβολής του αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η αναίρεση οριστικοποίησης υποβληθέντος αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης, υπό την προϋπόθεση η σχετική αίτηση αναίρεσης να έχει υποβληθεί μέχρι και 21 Φεβρουαρίου 2022.

Η αίτηση αναίρεσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του helpdesk του πληροφοριακού συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Η δράση αφορά στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.

Σημειώνεται ότι και οι δύο δράσεις χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ε.Ε. στην πανδημία COVID-19. 

Πηγή: Ναυτεμπορική

Δείτε επίσης