Επαρχείο Νάξου: Διαχείριση υγρών αποβλήτων-Ενημέρωση των πολιτών για την ορθή διαχείρισή τους και την προστασία της δημόσιας υγείας

απο Cyclades Open
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για την προστασία  και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και δεδομένου ότι η ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της Δημόσιας Υγείας, σας γνωρίζουμε τα εξής το τμήμα Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Νάξου περιφέρειας Ν. Αιγαίου ανακοινώνει τα εξής:

Ενόψει της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου και του αναμενόμενου αυξημένου αριθμού επισκεπτών στα Νησιά του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, πρέπει:

  • Όλες οι επιχειρήσεις και οι οικίες, εφόσον υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή που βρίσκονται, να είναι συνδεδεμένες με αυτό.
  • Οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα λιανικής πώλησης κλπ), τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ κλπ), καθώς και κατοικίες που λόγω αντικειμενικών δυσχερειών δεν μπορούν να συνδεθούν με κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου, υποχρεούνται να διατηρούν κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα (π.χ. βόθρο, βιολογικό καθαρισμό κλπ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Η εκκένωση των βόθρων θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση και τη μεταφορά των λυμάτων και να τηρούνται επαρκώς οι όροι και οι κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας.
  • Σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές (τακτικού ή κατόπιν καταγγελίας) θα πρέπει να είναι διαθέσιμα από τον ελεγχόμενο αποδεικτικά της εκκένωσης (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο μεταφοράς κλπ)  και να επιδεικνύονται στους ελεγκτές.

Η μη τήρηση των παραπάνω επιφέρει ποινή ή και χρηματικό πρόστιμο. Η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.

📸Justus Menke/Unsplash

Δείτε επίσης