Επιδόματα: Ποια πληρώνονται την Τρίτη 31 Οκτωβρίου

απο Cyclades Open

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας  με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνουν, ότι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

• Επίδομα Στέγασης, δικαιούχοι 253.010 –  30.590.963 ευρώ

• Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δικαιούχοι 205.160 – 44.040.434 ευρώ

• Αναπηρικά, δικαιούχοι  181.582–  84.522.791 ευρώ

• Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, δικαιούχοι  748– 258.213 ευρώ

• Επίδομα Ομογενών, δικαιούχοι  5.724– 201.599 ευρώ

• Επίδομα Ανασφ. Υπερηλίκων, ν. 1296/1982, δικαιούχοι  15.600 – 5.708.385 ευρώ

• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων, δικαιούχοι 17.649  – 7.032.175 ευρώ

• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας, δικαιούχοι 8.913 –  2.188.268 ευρώ

• Έξοδα Κηδείας, δικαιούχοι 144 – 114.766 ευρώ

• Επίδομα Γέννησης, δικαιούχοι 10.202 –  10.244.000 ευρώ

• Κόκκινα Δάνεια, δικαιούχοι  2.012– 173.915 ευρώ

• Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, δικαιούχοι 8 – 8.000 ευρώ

• Πρόγραμμα Γέφυρα, δικαιούχοι  55–  26.793 ευρώ

• Επίδομα Αναδοχής, δικαιούχοι  529– 270.398 ευρώ

• Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες, δικαιούχοι 128 – 13.856 ευρώ

• Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού, δικαιούχοι 323 –  231.898 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 698.422

Σύνολο καταβολών: 186.586.032 ευρώ 

Υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησαν και οι καταβολές για τους δικαιούχους του Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού δεν θα πληρωθούν τον τρέχοντα μήνα, αλλά αναμένεται να λάβουν τα χρήματα περίπου στα τέλη Νοεμβρίου.

Δείτε επίσης