Επιμελητήριο Κυκλάδων: Παρέμβαση σχετικά με το Φορολογικό Νομοσχέδιο

απο Cyclades Open
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΗΣΙΑ

Παρέμβαση σχετικά με το Φορολογικό Νομοσχέδιο πραγματοποίησε μέσω επιστολής του το Επιμελητήριο Κυκλάδων. Όπως αναφέρεται στη επιστολή με αποδέκτες τον υπουργό και υφυπουργό Οικονομικών “στο Επιμελητήριο Κυκλάδων δραστηριοποιούνται περισσότερα από 15.000 μέλη (ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι) που τους αφορά η διάταξη του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους στην άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, ένα μεγάλο μέρος των οποίων -όπως για παράδειγμα οι μικροί επιχειρηματίες στο χώρο της εστίασης και του λιανεμπορίου- πλήττεται από την οριζόντια εφαρμογή του μέτρου”.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων δια του προέδρου του Γιάννη Ρούσσου υπερτονίζει “τις επικίνδυνες συνέπειες που θα επιφέρει η εφαρμογή αυτού του οριζόντιου μέτρου σε μια περιφέρεια όπως οι Κυκλάδες και την ως εκ τούτου επιτακτική ανάγκη υπαγωγής των επιχειρήσεων αυτών σε καθεστώς εξαιρέσεων προκειμένου για την επιβίωσή τους”.

Στην επιστολή υπενθυμίζονται “οι ιδιαίτερες συνθήκες, όπως η νησιωτικότητα, η εποχικότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων και τα τεράστια κενά θέσεων εργασίας, ένα νεοεμφανιζόμενο πρόβλημα καθόλου αμελητέο. Χρειάζεται διαρκώς να υπενθυμίζουμε το υψηλότερο κόστος επιχειρηματικής δραστηριότητας που οι νησιωτικές επιχειρήσεις επωμίζονται, την τεράστια αντίθεση μεταξύ των διαφορετικών σε ταχύτητα νησιών μας, τη λανθασμένη σε όλους εντύπωση της οικονομικής πραγματικότητας κρίνοντας με τις υψηλές προσδοκίες του καλοκαιριού”.

Η επιστολή κοινοποιείται στους βουλευτές Κυκλάδων, στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στα Επιμελητήρια Ελλάδας και στους Επαγγελματικούς Φορείς – Συλλόγους Κυκλάδων.

Αναλυτικά η επιστολή:

Δείτε επίσης