Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων: Εκτιμά πως η Ελλάδα δεν θα παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο [ΣΔΑΠ]

απο Cyclades Open
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΕΝ

Μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παραπομπή της Ελλάδας στο δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των οικείων σχεδίων για τα ύδατα, η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως “για τη 2η επικαιροποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), αυτά βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσής τους”.

“Τουλάχιστον 5 εξ’ αυτών (συνολικά είναι 14)” σημειώνει “θα υιοθετηθούν με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο που προγραμματίζεται για τις 27/3. Τα υπόλοιπα θα υιοθετηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο του Απριλίου που ακολουθεί”.

Μάλιστα η εκτίμησή της είναι ότι “το θέμα θα κλείσει χωρίς να τελικά να υπάρξει καταδίκη της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο” καθώς όπως υποστηρίζει “η ολοκλήρωσή τους αναμένεται έως τις αρχές του καλοκαιριού, όπως άλλωστε έχει ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 27/12/2023”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας:

«Αναφορικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 2η επικαιροποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), αυτά βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσής τους. Τουλάχιστον 5 εξ’ αυτών (συνολικά είναι 14) θα υιοθετηθούν με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο που προγραμματίζεται για τις 27/3. Τα υπόλοιπα θα υιοθετηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο του Απριλίου που ακολουθεί. Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι το θέμα θα κλείσει χωρίς να τελικά να υπάρξει καταδίκη της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Αναφορικά με την αντίστοιχη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση της 1ης επικαιροποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), δηλαδή των μέτρων για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, η ολοκλήρωσή τους αναμένεται έως τις αρχές του καλοκαιριού, όπως άλλωστε έχει ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις 27/12/2023.

Σημειώνεται ότι πρώτιστο μέλημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η διασφάλιση του άρτιου περιεχομένου του ΣΔΚΠ και των ΣΔΛΑΠ και ιδίως των προβλεπόμενων μέτρων διαχείρισης, δεδομένου ότι αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της ορθής διαχείρισης των υδάτων στη χώρα, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας λαμβάνοντάς υπόψη και την κλιματική κρίση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι λαμβάνεται μέριμνα για την άμεση έναρξη της διαδικασίας της επόμενης επικαιροποίησης των ΣΔΚΠ και των ΣΔΛΑΠ, έτσι ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διαιώνιση του προβλήματος που προέρχεται από την καθυστερημένη ολοκλήρωση των προηγούμενων ΣΔΚΠ και των προηγούμενων ΣΔΛΑΠ (τον Ιούλιο του 2018 και τον Δεκέμβριο του 2017 αντιστοίχως, με περίπου 2,5 χρόνια καθυστέρηση, σε σχέση με την προβλεπόμενη προθεσμία των σχετικών Οδηγιών 2007/60 και 2000/60)».

Δείτε επίσης