H Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο κατάργησης των ρωσικών ορυκτών καυσίμων

Kira Taylor

απο Cyclades Open

Οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν τρόπους για τη «σταδιακή εξάλειψη της εξάρτησής μας από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, πετρελαίου και άνθρακα» σε μια άτυπη συνάντηση αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής που διέρρευσε στην EURACTIV.

Το κείμενο των συμπερασμάτων της Συνόδου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή (10-11 Μαρτίου) στη Γαλλία, επιβεβαιώνει τον στόχο της Ευρώπης να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Ωστόσο, «καθώς η ΕΕ εργάζεται για την επίτευξη αυτού του στόχου, η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί μια ενδελεχή επανεκτίμηση του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζουμε την ασφάλεια του ενεργειακού μας εφοδιασμού», αναφέρει το σχέδιο. «Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήσαμε να καταργήσουμε σταδιακά την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, πετρελαίου και άνθρακα», όπως επίσης αναφέρεται.

Από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στα τέλη του περασμένου μήνα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν στρέψει την προσοχή τους στην απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια το συντομότερο δυνατό.

Το προσχέδιο, το οποίο υπόκειται ακόμη σε αλλαγές πριν από την έγκρισή του, υπογραμμίζει πέντε τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτό.

  • Ο πρώτος είναι η διαφοροποίηση του εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Αυτό περιλαμβάνει το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) που εισάγεται από μέρη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ, «και την παραγωγή του βιοαερίου και του υδρογόνου»
  • Ένας άλλος τρόπος είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας «και της παραγωγής των βασικών συστατικών τους», καθώς και ο «εξορθολογισμός των διαδικασιών αδειοδότησης για ενεργειακά έργα», όπως τα αιολικά πάρκα
  • Ένας τρίτος τρόπος είναι η βελτίωση των διασυνδέσεων των ευρωπαϊκών δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του «πλήρους συγχρονισμού των ηλεκτρικών μας δικτύων»
  • Τέταρτον, «ενίσχυση του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την ασφάλεια του εφοδιασμού»
  • Και πέμπτον, «η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και η προώθηση μιας πιο κυκλικής προσέγγισης στην παραγωγή και τα καταναλωτικά πρότυπα».

Επιπλέον, το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής αναφέρει ότι οι χώρες της ΕΕ θα συνεχίσουν να εργάζονται για την «εξασφάλιση επαρκών επιπέδων αποθήκευσης φυσικού αερίου και τη θέση σε εφαρμογή συντονισμένων επιχειρήσεων αναπλήρωσης» πριν από τη χειμερινή περίοδο.

Οι ηγέτες της ΕΕ υπόσχονται επίσης να ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα με την «άμεση γειτονιά της ΕΕ», χωρίς να διευκρινίζουν περαιτέρω.

Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια είναι σήμερα η φθηνότερη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας που θα βοηθούσε την ΕΕ να επιτύχει τους κλιματικούς της στόχους και να γίνει πιο ανεξάρτητη ενεργειακά.

Ωστόσο, οι μακροχρόνιες και πολύπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης έχουν καθυστερήσει την ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων και η βιομηχανία προειδοποιεί ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να χάσει τους στόχους της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εξαιτίας αυτού.

Παράλληλα, το σχέδιο υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Έργα όπως η ανακαίνιση κτιρίων θα βοηθήσουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρώπης και θα μειώσουν την ανάγκη εισαγωγής ενέργειας.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα κτίρια είναι ιδιαίτερα αναποτελεσματικά και ευθύνονται για το 40% περίπου της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ. Η ενθάρρυνση των καταναλωτών στην Ευρώπη να μειώσουν τον θερμοστάτη τους κατά 1°C θα μπορούσε να εξοικονομήσει 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέσα σε ένα χρόνο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Στο σχέδιο γίνεται επίσης λόγος για την ανάγκη βελτίωσης της διασύνδεσης των ευρωπαϊκών δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Για παράδειγμα, χώρες όπως η Ισπανία που διαθέτουν πολυάριθμους τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου και άφθονη αποθηκευτική ικανότητα φυσικού αερίου θα μπορούσαν να μοιράζονται ευκολότερα τις προμήθειες με άλλες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να αναβιώσει το προγραμματισμένο έργο του αγωγού φυσικού αερίου Midi-Catalonia (MidCat) που συνδέει τη Γαλλία και την Ισπανία.

Τα σημεία που αναφέρονται στο κείμενο συμπερασμάτων απηχούν τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αποδέσμευση από τη ρωσική ενέργεια. Σε σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής, το οποίο αναμένεται την Τρίτη (8 Μαρτίου), επισημαίνονται τα σημεία αυτά ως τρόποι μείωσης της εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία.

Τέλος, το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των αυξημένων τιμών ενέργειας στους καταναλωτές, ιδίως στους ευάλωτους πολίτες και τις μικρές επιχειρήσεις.

Οι χώρες της ΕΕ έχουν ήδη θεσπίσει μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από την αύξηση των τιμών της ενέργειας, αλλά οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να συνεχίσουν αυτές τις δαπάνες, προειδοποίησε πρόσφατα η Ισπανία την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: EURACTIV/Kira Taylor/Μετάφραση: Γεωργία Ευαγγελία Καραγιάννη

Δείτε επίσης