Ένα ισχυρό ευρωπαϊκό λόμπι για τα μικρά νησιά

απο Cyclades Open

Τα ελληνικά μικρά νησιά, οργανώνονται και καταθέτουν στοχευμένες και σαφείς προτάσεις και προτεραιότητες, αναφορικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έχοντας διαμορφώσει μια ισχυρή παρουσία, όσον αφορά στις διεργασίες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Δίκτυο Μικρών Νησιών, στο οποίο συμμετέχουν και πολλά νησιά των Κυκλάδων, οργανώνει, με τις δυνατότητες που δίνει η Ε.Ε., μέσα από τα ομότιμα κοινοβούλια, τον διάλογο σχετικά με τις δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες, αλλά και τις προκλήσεις, που δημιουργεί η μικρονησιωτικότητα.

Στόχος είναι η Ε.Ε. να εντάξει τις προτάσεις και προτεραιότητες αυτές των μικρών νησιών, ως εξειδικευμένες προβλέψεις, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της ευρύτερης πολιτικής της Ένωσης, σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον.

Στην «Κοινή Γνώμη» μίλησε ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, κ. Ελευθέριος Κεχαγιόγλου.

«Τα μικρά νησιά πρέπει να ακουγόμαστε δυνατά»

Στο κάλεσμα του Δικτύου προς τους Δήμους, πολίτες και φορείς των μικρών νησιών, σχετικά με την οργάνωση του διαλόγου, σημειώνεται, πως η διαδικασία πραγματοποιείται υπό τη μέριμνα και την καθοδήγηση ενός εκ των τριών ευρωπαίων Εκτελεστικών Αντιπροέδρων της Κομισιόν για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, κ. Φρανς Τίμερμανς.

Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, έναν οδικό χάρτη για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο προκειμένου να αποτελέσει την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050. Λαμβάνοντας υπόψιν αυτό το στόχο, το ΕΔΜΝ σημειώνει, πως «σε αυτό το ταξίδι είμαστε απαραίτητοι. Λέμε τις ιδέες μας, τις απόψεις και τις επιθυμίες μας, σχετικά με τον τρόπο επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη. Διότι τα μικρά νησιά, πρέπει να ακουγόμαστε δυνατά».

Στην κατεύθυνση αυτή, αξιοποιείται ένα καινοτόμο εργαλείο για τη συμμετοχή των πολιτών στη συζήτηση για το κλίμα, στο πλαίσιο των διεργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα ομότιμα κοινοβούλια. Ως εκ τούτου, θα δημιουργηθεί μία ομάδα ενδιαφερόμενων, που θα συστήσει το ομότιμο κοινοβούλιο των μικρών νησιών και θα συμμετέχει στις αντίστοιχες υπο-ομάδες, ανάλογα με το πλαίσιο του διαλόγου. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΔΜΝ, θα δώσει τη δυνατότητα στα ελληνικά μικρά νησιά να ακουστούν δυνατά στις Βρυξέλλες, καθώς ο Συντονιστής θα συγκεντρώσει τις προτάσεις που θα κατατεθούν ανά τομέα και θα προχωρήσει τη διαδικασία, ώστε να φτάσουν έως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι ενδεικτικοί τομείς που προτείνει το ΕΔΜΝ να συζητηθούν ανά υπο-ομάδα, αφορούν στις μετακινήσεις και την αστική κινητικότητα, με γνώμονα την ενθάρρυνση της «πράσινης» μετακίνησης και της ελαχιστοποίησης της χρήσης ρυπογόνων μέσων, στη χρήση δίκαιων και «πράσινων» μορφών ενέργειας αλλά και την ενεργειακή αναβάθμιση, στην ορθότερη και φιλική προς το περιβάλλον κατανάλωση αγαθών, αλλά και τροφίμων κ.α.

Ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία στην Ευρώπη για τα μικρά νησιά

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΕΔΜΝ, κ. Κεχαγιόγλου, «έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, μέσα από τη δραστηριότητά μας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η “φωνή” των μικρών νησιών – και όχι μόνο της Ελλάδας αλλά πανευρωπαϊκά – πρέπει να φτάνει στα όργανα που αποφασίζουν σε ευρύτερο επίπεδο, αλλά που επηρεάζουν τη ζωή τη δική μας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη δράση μας στις Βρυξέλλες. Αυτό επιχειρούμε και με αυτή την πρωτοβουλία».

Ο ίδιος υπογράμμισε, ότι «πιστεύουμε ακράδαντα, ότι τα μικρά νησιά, ως χώρος εφαρμογής λύσεων που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, σε σχέση με άλλες περιοχές του ηπειρωτικού ευρωπαϊκού χώρου».

Στο πλαίσιο αυτό, «θέλουμε να αξιοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή μας προοπτική ώστε να έλθουν στο προσκήνιο τα μικρά νησιά και να βοηθηθούν», επισημαίνει ο κ. Κεχαγιόγλου. «Με τις δυνατότητες που μας δίνει η Κομισιόν, μπορούμε να δημιουργήσουμε μικρονησιωτικά κοινοβούλια, που θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν τις προτάσεις τους, πάνω στα τρία βασικά θέματα που έχουμε θέσει, έπειτα από την καθοδήγηση του Εκτελεστικού Επιτρόπου, κ. Τίμερμανς».

Πέραν ωστόσο από την πλεονεκτική θέση των μικρών νησιών, ως χώροι εφαρμογής δράσεων για το περιβάλλον και το κλίμα, υπάρχουν επίσης προκλήσεις και δυσκολίες, που θα πρέπει να αποτυπωθούν στα αποτελέσματα του διαλόγου. «Στα μικρά νησιά έχουμε μία ιδιομορφία. Το σύνολο σχεδόν των δημόσιων υπηρεσιών εξυπηρετείται από έναν άνθρωπο, το Δήμαρχο. Ενώ ένας μεγάλος, αστικός Δήμος μπορεί να διαθέτει μία πλειάδα υπηρεσιών, κρατικών, περιφερειακών, δημοτικών κλπ, ένας πολύ μικρός νησιωτικός Δήμος μπορεί να έχει και μία μόνο υπηρεσία. Και αυτή συνήθως εποπτεύεται από τον Δήμαρχο. Στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου μας, δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση στις ευκαιρίες που ανοίγονται μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, τόσο για τις παρεμβάσεις σε σχέση με το κλίμα και το περιβάλλον, όσο και στον τομέα των υποδομών και της βελτίωσης της καθημερινότητας και δώσαμε επίσης έμφαση στο πώς οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι θα γίνουν πιο ευέλικτοι, προκειμένου να αξιοποιήσουν τα εργαλεία αυτά», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Δικτύου.

Παράλληλα, ο κ. Κεχαγιόγλου μίλησε και για τη σημαντική δράση που έχει αναπτύξει το ΕΔΜΝ στην Ευρώπη, προωθώντας τα ζητήματα των μικρών νησιών, επιτυγχάνοντας μάλιστα, στη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, να προβλέπονται εξειδικεύσεις για τους μικρονησιωτικούς Δήμους.

«Πρόκειται για έναν αγώνα που έχουμε δώσει, μέσα στα Ευρωπαϊκά όργανα, εδώ και περίπου μία δεκαετία συνεχόμενα. Όποτε συζητούσαμε στις Βρυξέλλες για το ζήτημα της μικρονησιωτικότητας, μας εξηγούσαν οι Επίτροποι, πως θα πρέπει να αποδείξουμε τη διαφορά, όχι μεταξύ ενός ηπειρωτικού Δήμου και ενός νησιωτικού, καθώς ο όρος της περιφερειακότητας υπάρχει ήδη μέσα στο “λεξιλόγιο” της ΕΕ, αλλά τη διαφορά μεταξύ ενός μεγάλου νησιωτικού Δήμου και ενός μικρού νησιωτικού Δήμου. Και αυτό καταφέραμε και έτσι πετύχαμε να ενταχθεί και ο όρος της μικρονησιωτικότητας», εξηγεί.

Παρ’ όλα αυτά, τα μικρά νησιά της Ελλάδας δεν είναι μόνα σε αυτή τη διεκδίκηση, καθώς το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μικρών Νησιών, καλύπτει τα μικρά νησιά έντεκα ευρωπαϊκών χωρών. «Ο όρος “λόμπι” είναι λίγο ταμπού στην Ελλάδα, ωστόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, όσον αφορά στη διαμόρφωση των πολιτικών. Ένα δυνατό λόμπι λοιπόν, σε επίπεδο μικρών νησιών, βοηθά στην εξυπηρέτηση του πολίτη των μικρών νησιών. Αυτή τη στιγμή, είμαστε ένα από τα τρία μεγαλύτερα ευρωπαϊκά σωματεία που υπάρχουν. Είμαστε τα μικρά νησιά, η αυτοδιοίκηση γενικά και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ΑμεΑ. Όταν ένας φορέας έχει παραρτήματα, δηλαδή εθνικούς φορείς, σε πάνω από δέκα χώρες, τότε ανήκει σε μία ξεχωριστή κατηγορία, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον χαρακτηρίζει ως φορέα – ομπρέλα και υπάρχει μία ξεχωριστή επικοινωνία με τα όργανα της ΕΕ, σχετικά με τα θέματα που τον αφορούν. Επίσης, συμμετέχει στη διαβούλευση πολύ πιο δυνατά και πολύ πιο ενεργά και μάλιστα σε θεσμικό επίπεδο. Αυτόν τον φορέα λοιπόν χρησιμοποιούμε τα μικρά νησιά των έντεκα χωρών της ΕΕ και με αυτό τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε “νίκες” για τους πολίτες των νησιών μας».

Πηγή: Κοινή Γνώμη/ Ευαγγελία Κορωναίου

Δείτε επίσης