Κέα: Αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων την Πέμπτη 27/01

απο Cyclades Open

Ανακοίνωση του Δήμου Κέας

Η Δήμαρχος, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, 58 και 94 παρ. 4 εδ. 27 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκ/νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τη χιονόπτωση των προηγούμενων ημερών και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που συνεχίζουν να επικρατούν στην περιοχή της Κέας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Για την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2021,

Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κέας , λόγω του ότι υπάρχει ακόμα πολύ χιόνι και πάγος στον προαύλιο χώρο των σχολείων και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και η αποφυγή ατυχημάτων.

Η Δήμαρχος Κέας
Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Δείτε επίσης