Κέα: Παιδικός σταθμός στην θέση Τρία Πηγάδια Ιουλίδας

απο Cyclades Open

Ένας παιδικός σταθμός, που θα κάνει τη ζωή των παιδιών και των γονέων πιο εύκολη, θα κατασκευαστεί στην Κέα, καθώς εγκρίθηκε η υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στη Θέση Τρία Πηγάδια Ιουλίδας» στο πλαίσιο προγράμματος Νότιο Αιγαίο με τίτλο: «Κατασκευή / αναβάθμιση / επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής / φροντίδας». 

Σημαντικό έργο για την περιοχή

Το σημείο στο οποίο πρόκειται να δημιουργηθεί ο παιδικός σταθμός είναι το γήπεδο που βρίσκεται στην Ιουλίδα, εντός της Ζώνης Β’ Αρχαιολογικού χώρου Ιουλίδας. Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή παιδικού σταθμού ικανού να φιλοξενήσει έως 27 παιδιά. Η ανέγερση του σταθμού είναι μείζονος σημασίας για την κοινότητα της Κέας, δεδομένου ότι πρόκειται να αποτελέσει τον πρώτο παιδικό σταθμό της νήσου, αφού δεν υπάρχει σήμερα υφιστάμενος ιδιόκτητος. Η ανέγερση του παιδικού σταθμού στη συγκεκριμένη τοποθεσία αποτελεί μονόδρομο, αφού δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο δημοτικό γήπεδο ή οικόπεδο. Είναι σε σημείο κομβικό αφού βρίσκεται στον οικισμό της Ιουλίδας, στον οποίο είναι συγκεντρωμένες οι δημόσιες υπηρεσίες του νησιού.

Η επαρχιακή οδός στο Βόρειο άκρο του οικοπέδου καταλήγει στην κεντρική οδό που με τη σειρά της καταλήγει στην Ιουλίδα και στο κεντρικό λιμάνι. Βάσει των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η κατασκευή του παιδικού σταθμού, με την εφαρμογή των απαραίτητων τεχνικών λύσεων που απαιτούνται.

Οι απαραίτητες εργασίες και οι χώροι

Η κατασκευή του κτιρίου πραγματοποιείται από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή. Αρχικά θα τοποθετηθεί ισόγειο κτίριο +284,00μ. (+0,00μ) στον άξονα Βορά-Νότου συνολικής επιφάνειας 189,85 τ.μ. και στην στάθμη +284,00 θα τοποθετηθούν οι εξής χώροι:

 • Χώρος εισόδου Ε=14,52τμ
 • WC ΑΜΕΑ Ε=5,61
 • Αίθουσα ύπνου Ε=44,57τμ
 • Αίθουσα απασχόλησης παιδιών Ε=53,45τμ
 • W.C.λουτρό παιδιών Ε=12,26τμ
 • Κουζίνα Ε=8,30τμ

Στο ίδιο επίπεδο με τον περιβάλλοντα χώρο θα τοποθετηθεί το προαύλιο του παιδικού σταθμού Ε=128,67τμ και παράλληλα στη στάθμη +285,00 θα τοποθετηθούν, οι εξής χώροι:

 • Αποθήκη τροφίμων Ε=4,62τμ
 • Γραφείο διεύθυνσης Ε=7,01τμ
 • Χώρο πλυντηρίου-ακαθάρτων Ε=13,29τμ
 • Γενική αποθήκη Ε=3,22τμ
 • W.C. προσωπικού Ε=6,01τμ

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 2.226.071,77 ευρώ και θα καλυφθεί από το το πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο” με τίτλο: «Κατασκευή / αναβάθμιση / επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής / φροντίδας» και θα βαρύνουν ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 που θα δημιουργηθεί άμα τη έκδοση απόφασης ένταξης της εν λόγω πρότασης του Δήμου Κέας. 

Πηγή: Κοινή Γνώμη

Δείτε επίσης