Κέα: Βελτίωση οδών Κορησσίας – Ξύλων & Σώρου – Σπαθιού με νέες προγραμματικές συμβάσεις

απο Cyclades Open

Ο Δήμος Κέας προχώρησε στην υπογραφή δύο νέων προγραμματικών συμβάσεων με την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής, με σκοπό την ολοκλήρωση δύο σημαντικών έργων για το νησί. Πρόκειται αφενός για το έργο “Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Ν. Κέας, Τμήμα Σωρός – Σπαθί” και αφετέρου για το έργο “Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας – Ξύλων».

Η σύναψη των συμβάσεων αυτών είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέας, δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνική επάρκεια. Με την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής, η οποία διαθέτει επαρκές ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και η επικαιροποίηση των μελετών των έργων, ώστε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση τους εντός χρονοδιαγράμματος.

Το έργο “Μελέτη βελτίωσης κεντρικού οδικού δικτύου Ν. Κέας, Τμήμα Σωρός – Σπαθί” αφορά βελτιώσεις σε δρόμο συνολικού μήκους 5.110,880 μέτρων.

Το έργο “Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κορησσίας – Ξύλων» αφορά διαπλατύνσεις, βελτιώσεις στη μηκοτομή, κατασκευή οχετών και ασφαλτόστρωση της οδού συνολικού μήκους 4.776 μ. Σήμερα ο δρόμος αυτός είναι σχεδόν στο σύνολό του χωματόδρομος και εμφανίζει αξιόλογο κυκλοφοριακό φόρτο, αφού εξυπηρετεί αρκετές κατοικίες. Κατά τους θερινούς μήνες ο κυκλοφοριακός φόρτος αυξάνεται σημαντικά, τα οχήματα κινούνται σε πολλά σημεία με δυσκολία, η ενόχληση των κατοίκων από την σκόνη είναι έντονη και η κυκλοφοριακή ασφάλεια είναι μειωμένη. Η βελτίωση της οδού, ώστε να καταστεί ένας ασφαλής και λειτουργικός δρόμος, ο οποίος εξυπηρετεί περιοχές με έντονη ανάπτυξη, είναι επιβεβλημένη.

Δείτε επίσης