Μήλος: Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» εντάσσεται η  προμήθεια και αντικατάσταση τριών δεξαμενών ύδρευσης

απο Cyclades Open
ΜΗΛΟΣ

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027»  ενός ακόμη σημαντικού έργου ύδρευσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού της Μήλου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Πρόκειται για το έργο «Προμήθεια και αντικατάσταση τριών δεξαμενών ύδρευσης Δ. Μήλου», συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.134.600,00 €.

Το έργο εντάσσεται στην Προτεραιότητα «Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων».  Συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα:

Το έργο  «Προμήθεια και αντικατάσταση τριών δεξαμενών ύδρευσης Δ. Μήλου», αφορά στην ενίσχυση της αποθηκευτικής ικανότητας πόσιμου νερού και τη βελτίωση της ποιότητας αποθήκευσής του. Περιλαμβάνει την αντικατάσταση των 4 υφιστάμενων παλαιών μεταλλικών δεξαμενών, χωρητικότητας 700m³ εκάστη, οι οποίες βρίσκονται στη θέση “Άη Ιωάννης”, με 3 νέες μεταλλικές δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 5.000m³ που θα εγκατασταθούν στην ίδια θέση. Πρόκειται για 2 δεξαμενές χωρητικότητας 2.000m³ εκάστη και για 1 δεξαμενή χωρητικότητας 1.000m³. Μαζί με 1 ακόμη υφιστάμενη δεξαμενή των 2.000 m³, η οποία διατηρείται, η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών αυξάνεται από 4.800 m³ σε 7.000m³. Στην πράξη περιλαμβάνονται επίσης η καθαίρεση και απομάκρυνση των παλαιών δεξαμενών και των συνδέσεων τους, καθώς και των παροχών που βρίσκονται στη ζώνη εκσκαφών, η κατασκευή των υποδομών (βάσεις σκυροδέματος) για τις νέες δεξαμενές, η σύνδεση των υφιστάμενων Α/Σ και των νέων δεξαμενών με το δίκτυο παροχής και αντικατάσταση του υφιστάμενου κολεκτέρ με νέο από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 31//01/2025 και  λήξης η 31/12/2026.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Μήλου.

📸Victor Janin/Unsplash

Δείτε επίσης