Νάξος: Ειδική συνεδρίαση για την 1η Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής

απο Cyclades Open
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Παρακαλείσθε, όπως συμμετάσχετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, δια ζώσης ή και με τηλεδιάσκεψη, για την 1η Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 και της με αρ. 98/8182/26-01-2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που το επιθυμούν, μπορούν να θέσουν ένα (1) θέμα ο καθένας προς συζήτηση έως και την 1η Μαρτίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email gxatz@naxos.gov.gr.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία σας επισυνάπτουμε το το άρθρο 67Α του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και την ενότητα 5 της με αρ. 98/8182/26.01.2024 Εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Δείτε επίσης