Νάξος: Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τη Δευτέρα 29/01

απο Cyclades Open
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου στις 13:00 μετά το μεσημέρι.

Η τακτική συνεδρίαση θα γίνει διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.
2. Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, στάσιμου εμπορίου, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (υπ΄αρ. 382/2023 απόφαση Ο.Ε.).
3. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντλιοστάσια και αγωγοί μεταφοράς νερού Τ.Κ. Δαμαριώνα από ΄Αη Λια στις δεξαμενές νερού Ράχης Δαμαριώνα και Άη Γιάννη Φιλωτίου».
4. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδών Αγ. Αρσενίου και Βίβλου».
5. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με το Φιλοζωικό Σωματείο με την επωνυμία: «Φιλοζωϊκή Νάξου – ΦΙΛΟ.Ν» για το πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το Ν.4830/2021».
6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής καταλληλόλητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου.
7. Ορισμός εκπροσώπων στα Σχολικά Συμβούλια σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής περί χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη για το έτος 2025.
9. Καθορισμός του τρόπου επιλογής των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τη δημοτική περίοδο 2024-2028.
10. Εν μέρει τροποποίηση της υπ’ αρ. 14/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον ορισμό εκπροσώπου και του συντονιστή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγή Υγείας (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.).
11. Λήψη απόφασης καθορισμού περιεχομένου πράξης προκήρυξης επιλογής του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
12. Έγκριση διαγραφής τριών (3) νηπίων (φιλοξενούμενων με voucher) από τον 1ο Παιδικό Σταθμό και κάλυψη των κενών θέσεων από τον Πίνακα Επιλαχόντων VOUCHER σύμφωνα το υπ’ αρ. πρωτ. 648/15-01-2024 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής νηπίων.

📸 Cyclades Open

Δείτε επίσης