Νίκος Συρμαλένιος: Περιοδεία σε Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κουφονήσι – Επίσκεψη στη Λαγκούνα Νάξου

απο Cyclades Open

Ξεκινώντας από τη Νάξο και συνοδευόμενος από το Μιχάλη Φραγκίσκο μέλος της Ν.Ε. Κυκλάδων, τον Παναγιώτη Στεργίου συντονιστή της ΟΜ Νάξου και άλλα μέλη της ΟΜ, επισκέφθηκε την περιοχή Λαγκούνα που έχει χαρακτηριστεί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής και συναντήθηκε επί τόπου με τον πρόεδρο Γιάννη Ορφανό και μέλη του Δ.Σ. του αντίστοιχου συλλόγου προστασίας. Στη συνάντηση μας τέθηκαν τα ζητήματα παραβίασης του χαρακτήρα της περιοχής ως προστατευόμενης, με διανοίξεις δρόμων, εναπόθεση σκουπιδιών και μπάζων κλπ., με κίνδυνο την αλλοίωση και καταστροφή των χαρακτηριστικών του ως καταφυγίου, όπως έχει θεσμοθετηθεί από το ΦΕΚ 652/Β/4-5-2004. Από την πλευρά μας δεσμευτήκαμε να προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόκρουση των παράνομων παρεμβάσεων και την κατοχύρωση της προστασίας της περιοχής.

Στη συνέχεια ο Νίκος Συρμαλένιος επισκέφθηκε την Ηρακλειά, όπου συναντήθηκε με τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Γαβαλά και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Δημήτρη Γαβαλά, με τους οποίους συζήτησε τα προβλήματα του νησιού, όπως η έλλειψη παιδιών τόσο στο Δημοτικό με 1 μαθητή, όσο και στο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις, του οποίου η λειτουργία έχει ανασταλεί, η καθυστέρηση δημοπράτησης του λιμανιού, η έλλειψη μονάδας ΒΙΟΚΑ και αποχετευτικού δικτύου, η μη ένταξη του νησιού στο Μεταφορικό Ισοδύναμο για τα καύσιμα λόγω έλλειψης βενζινάδικου και η έλλειψη αφορολόγητου πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλιείς, καθώς επίσης η ανυπαρξία ορίων στους οικισμούς.

Επίσης επισκέφθηκε το Π.Π. Ιατρείο στο οποίο υπηρετούν 1 αγροτικός γιατρός, 2 νοσηλεύτριες και 1 διασώστης. Και εδώ το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη ειδικευμένου γιατρού παρά την πρόβλεψη στον Οργανισμό των Π.Π.Ι. και επίσης η χρήση της τηλεϊατρικής η οποία γίνεται μόνο για τα τακτικά ραντεβού και όχι για τα έκτακτα.    

Στη Σχοινούσα συναντήθηκε με τον Αντιδήμαρχο Νίκο Νομικό, με τον οποίο συζήτησαν εκτενώς τα προβλήματα, ενώ επισκέφθηκαν σχεδόν το σύνολο των περιοχών του νησιού. Ένα από τα κεντρικά προβλήματα παραμένει η κατασκευή του νέου λιμανιού μαζί με την περιφερειακή οδό πρόσβασης, η οποία εκκρεμεί περίπου για 20 χρόνια, πέρασε από πολλές περιπέτειες και εμπλοκές με την Αρχαιολογία και τέλος πρόσφατα εγκρίθηκε η αναθεώρηση της περιβαλλοντικής μελέτης. Επίσης το νησί παραμένει χωρίς ΒΙΟΚΑ και αποχετευτικό δίκτυο παρά την ύπαρξη παλαιότερης μελέτης η οποία θα επικαιροποιηθεί. Ακόμη έμφαση δόθηκε στην επεξεργασία χωροταξικής και πολεοδομικής μελέτης με πρόβλεψη επέκτασης του κεντρικού οικισμού και τέλος η ανάγκη πρόσθετης μονάδας αφαλάτωσης για κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Σε σχέση με το κτίριο στο οποίο στεγάζονται το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις, τα προβλήματα εντοπίστηκαν στην ανυπαρξία πρόσβασης ΑΜΕΑ και στην κακή ποιότητα σύνδεσης στο internet.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Π.Π.Ι. του νησιού, του οποίου το νέο κτίριο λειτουργεί από τις αρχές του 2021 αλλά εγκαινιάσθηκε μόλις την προηγούμενη βδομάδα από τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη. Βεβαίως και εδώ υπηρετεί μόνο 1 αγροτικός γιατρός χωρίς παρουσία ειδικευμένου, 1 νοσηλεύτρια και 1 εθελοντής οδηγός.

Τέλος επισκέφθηκε το Κουφονήσι, όπου συναντήθηκε με τον Αντιδήμαρχο Γιάννη Ταγκούλη και τον πρόεδρο της Κοινότητας Αντώνη Κωβαίο. Συζήτησαν τα κρίσιμα θέματα του νησιού, με κρισιμότερο το θέμα του καρνάγιου το οποίο εξυπηρετεί τα 80 αλιευτικά σκάφη και το οποίο κινδυνεύει να κλείσει λόγω έξωσης του από το χώρο στον οποίο λειτουργεί 60 χρόνια. Επίσης επιτακτικό θέμα είναι η κατασκευή ενός νέου σχολείου, διότι το σημερινό κτίριο καλύπτει όλους τους μαθητές από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικές λειτουργίες να διεξάγονται σε ασφυκτικές συνθήκες. Τέλος ως πολύ σημαντικό θέμα αναδείχθηκε η ανάδειξη της φέρουσας ικανότητας σε ένα νησί όπως το Κουφονήσι, που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια αλματώδη τουριστική ανάπτυξη.

Στη συνέχεια μαζί με τον πρόεδρο επισκέφθηκε το Π.Π.Ι., στο οποίο υπηρετούν 2 αγροτικοί γιατροί, 1 νοσηλεύτρια, 1 βοηθός καθαριότητας και 1 οδηγός ασθενοφόρου, στο οποίο και πάλι υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα στελέχωσης, λειτουργίας της τηλεϊατρικής κλπ.

Συμπερασματικά στα τρία μικρά νησιά αναδείχθηκαν από κοινού τα εξής:

Α) Οι νησιωτικές δημοτικές κοινότητες που λειτουργούν στα πλαίσια του μεγάλου δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στερούνται τόσο των κινήτρων (χρηματοδοτικών κ.α.) που απολαμβάνουν τα μικρά νησιά ως αυτοτελείς δήμοι και ταυτόχρονα λειτουργούν υποδεέστερα σε σχέση με την έδρα του δήμου. Κατά συνέπεια απαιτείται νομοθετική ρύθμιση που να κατοχυρώνει σε σημαντικό βαθμό τη διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια.

Β) Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει  σύντομα να ολοκληρωθεί, καθορίζοντας χρήσεις γης και για τον πρωτογενή τομέα, όπως κτηνοτροφία στην Ηρακλειά, παραγωγή φάβας στη Σχοινούσα,  αποτρέποντας την εγκατάσταση υπερμεγέθων τουριστικών επιχειρήσεων που αλλοιώνουν το περιβάλλον και δημιουργούν ντε φάκτο αλλαγές στις τοπικές οικονομίες.

Γ) Η λειτουργία και στήριξη των δημόσιων υπηρεσιών και η διαμονή των απαιτούμενων δημοσίων υπαλλήλων (υγειονομικών, εκπαιδευτικών, σωμάτων ασφαλείας κλπ) απαιτεί τη διαθεσιμότητα τουλάχιστον αξιοπρεπούς κατοικίας. Ο άμεσος προγραμματισμός και η συνεργασία του κεντρικού κράτους και της αυτοδιοίκησης για την επίλυση του είναι επιτακτικός και επιβεβλημένος.

Δείτε επίσης