‘Ωρες κοινής ησυχίας θερινής περιόδου-Ποιές είναι, τί ισχύει

απο Cyclades Open

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:

  • Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.
  • Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.

Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και χειμερινή περίοδος, το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τον νέο Ποινικό Κώδικα η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως 5 μηνών.

Τί περιλαμβάνει η διάταξη

Πατήστε το ενεργό link για να δείτε, τί περιλαμβάνει η διάταξη “Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας”, όπως  εγκρίθηκε με την 1023/2/37-ια/1996 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (ΦΕΚ Β 15/12.1.1996)

Πιθανότατα κάποιες από τις απαγορεύσεις να είναι υπερβολικές, καθώς έχουν περάσει 27 χρόνια από τότε που τέθηκε σε ισχύ η διάταξη, ενώ για κάποιες άλλες ενδεχομένως να αγνοούμε την ύπαρξή τους.

Σε κάθε περίπτωση ο αλληλοσεβασμός, η πολιτισμένη συμπεριφορά, η ενσυναίσθηση και η κοινή λογική φέρνουν το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να χρειάζονται διατάξεις. Ας το έχουμε κι αυτό υπόψιν μας.

📸ernie114/Pixabay

Δείτε επίσης