Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Διεθνής αναγνώριση του πανεπιστημίου στην ακαδημαϊκή παγκόσμια κατάταξη

3η θέση ανάμεσα σε 11 ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα

απο Cyclades Open

Τη διεθνή κατάταξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοίνωσε ο Πρύτανης πανεπιστημιακού ιδρύματος Ανδρέας Τρούμπης.

Η ανακοίνωση αναλυτικά:

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα της διεθνούς ακαδημαϊκής κατάταξης Times Higher Education Young University Rankings για το 2023, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται στις θέσεις 251-300 ανάμεσα σε 605 Πανεπιστήμια από 78 κράτη παγκοσμίως και στην 3η θέση ανάμεσα στα έντεκα (11) ελληνικά Πανεπιστήμια τα οποία αξιολογήθηκαν, αναδεικνύοντας την υψηλή και σταθερή ανοδική ακαδημαϊκή πορεία του Ιδρύματός μας.

Επιπλέον των 605 Ιδρυμάτων που βαθμολογήθηκαν, άλλα 358 Ιδρύματα από όλο τον κόσμο συμμετείχαν στην κατάταξη χωρίς να βαθμολογηθούν.

Η διεθνής κατάταξη για τα νέα Πανεπιστήμια (Young Universities) αξιοποιεί τους ίδιους 13 αυστηρούς δείκτες επιδόσεων με την κατάταξη “ΤΗΕ World University Rankings”, σύμφωνα με τους οποίους καταγράφονται τα ισχυρά σημεία του κάθε πανεπιστημίου ως προς τις βασικές αποστολές του: διδασκαλία, έρευνα, μεταφορά γνώσης και διεθνής απήχηση.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο μας σε σχέση με τα υπόλοιπα ελληνικά Ιδρύματα κατατάσσεται στην 1η θέση όσον αφορά στις πηγές χρηματοδότησης από ιδιωτικούς φορείς και την 3η θέση όσον αφορά στο δείκτη της έρευνας.

Η νέα διεθνής αυτή αναγνώριση της πορείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενθαρρύνει εκ νέου τις προσπάθειες της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, το έργο της οποίας είναι αυτό που αναδεικνύει και εδραιώνει το Πανεπιστήμιο μας ως διεθνές κέντρο αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα, σύμφωνα με τη στρατηγική και το όραμά μας!

Δείτε επίσης