Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου:  Αναπάντητο το αίτημα για τους ακρωτηριασμούς δέντρων στη Σύρο

Αποστολή νεοτέρου αιτήματος και επιπλέον στοιχείων

απο Cyclades Open

Τον Σεπτέμβριο του 2022 αποστείλαμε έγγραφο αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δήμο Σύρου Ερμούπολης – Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Διεύθυνση Δασών Νομού Κυκλάδων) ζητώντας εξηγήσεις και τη χορήγηση στοιχείων σχετικά με τους μαζικούς ακρωτηριασμούς των δέντρων και τις λοιπές καταστροφικές ενέργειες για τη βλάστηση που λαμβάνουν χώρα στη Σύρο.

Έξι μήνες πέρασαν από τότε, και, έως σήμερα, καμία υπηρεσία δεν μας έχει απαντήσει παρά την νομική υποχρέωση που έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες να απαντούν στα αιτήματα που τους κατατίθενται. Κατά το διάστημα αυτό οι ακρωτηριασμοί των δέντρων έχουν ενταθεί λαμβάνοντας ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Το Παρατηρητήριο αξιολογώντας το θέμα των ακρωτηριασμών των λίγων δέντρων του νησιού μας, ως εξαιρετικά σοβαρό απέστειλε προς τις υπηρεσίες αυτές νεότερο (υπενθυμιστικό) αίτημα στο οποίο συμπεριέλαβε και επιπλέον στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι είναι αντιεπιστημονικές, έχουν καταστροφικές συνέπειες για τα δέντρα και αυξάνουν κατακόρυφα τις πιθανότητες μελλοντικών ατυχημάτων από θραύσεις κλαδιών.

Ελπίζουμε αυτή τη φορά να λάβουμε επιστημονικά στοιχεία και απαντήσεις (πειστικές) που, αν μη τι άλλο, να μας αποδείξουν ότι σφάλουμε και ότι οι φορείς ενεργούν με επιστημονικά κριτήρια και γνώμονα την ποιότητα του περιβάλλοντος και την προστασία των δέντρων. Και κυρίως ότι δεν δημιουργούν συνθήκες που με σημαντική πιθανότητα οδηγούν σε μελλοντικές πτώσεις κλαδιών και τραυματισμούς.

Το έγγραφο που αποστείλαμε έχει ως ακολούθως:

Δείτε επίσης