Πάρος: Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας

απο Cyclades Open

Ο Δήμος Πάρου προχώρησε στη λήψη της υπ’ αρίθμ. 54/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, δημιουργίας Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας).

Η παρέμβαση των ΚΕΠ Υγείας αποτελεί μια κοινωνική δομή δίπλα στον δημότη, με κεντρικό άξονα την Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας ενδυναμώνοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα αυτό.

Πιο συγκεκριμένα, βασικό μέλημα του Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση, η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων και η παραπομπή – διασύνδεση με δομές υγείας για όλους τους πολίτες ανεξαρτήτου ασφαλιστικής ικανότητα.

Το ΚΕΠ Υγείας συντονίζει:

• Την οργάνωση προληπτικών εξετάσεων στους δημότες, από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς καθώς και από φυσικά πρόσωπα.

• Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες.

• Την ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας

Δείτε επίσης