Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Τα βήματα για τον καθορισμό του νέου σχήματος διοίκησης της Περιφέρειας

απο Cyclades Open
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Το νέο σχήμα Περιφερειακής Διακυβέρνησης του Νοτίου Αιγαίου-Το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο

Ο Χρήστος Ευστρατίου, πρώτος σε ψήφους σύμβουλος του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, στη μεγαλύτερη περιφερειακή ενότητα απέστειλε πρόσκληση για την πρώτη συνεδρίαση του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024 στις 12:00 το μεσημέρι, στο Περιφερειακό Μέγαρο, στην πόλη της Ρόδου.


Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους της Περιφέρειας.


Αν ο σύμβουλος του συνδυασμού του περιφερειάρχη που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια απουσιάζει, τον αντικαθιστά ένας σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, που έχει εκλεγεί στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια, κατά τη σειρά της επιτυχίας που προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου
Μοναδικά θέματα της συνεδρίασης είναι η εκλογή προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου.


Ο πρόεδρος εκλέγεται από την παράταξη του περιφερειάρχη, ο αντιπρόεδρος από τη δεύτερη σε εκλογική δύναμη παράταξη και ο γραμματέας από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη.
Αν για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω θέσεις δεν υπάρξει υποψηφιότητα που προέρχεται από την αντίστοιχη παράταξη, ο περιφερειάρχης προτείνει περιφερειακό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως υποψήφιο για το αξίωμα αυτό.
Επίσης, θα υπάρξει η εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής που αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιπεριφερειάρχη ως πρόεδρο και από οκτώ μέλη.


Τα μη οριζόμενα μέλη της περιφερειακής επιτροπής εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο. Τρία μέλη στις εννεαμελείς Π.Ε. προέρχονται υποχρεωτικά από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Κάθε σύμβουλος της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας ψηφίζει υποψηφίους ισάριθμους με τον αντίστοιχο αριθμό μελών που εκλέγονται από την πλειοψηφία ή τη μειοψηφία.


Οι ΠΣ της πλειοψηφίας ψηφίζουν έως 5 μέλη και οι ΠΣ της μειοψηφίας έως 3 μέλη.


Με απόφαση του περιφερειάρχη (η οποία δεν δημοσιεύεται σε ΦΕΚ αλλά αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο της Περιφέρειας) ορίζονται οι δυο χωρικοί αντιπεριφερειάρχες και οι οκτώ θεματικοί.
Επιπλέον ορίζονται οι έπαρχοι από την παράταξή του στους οποίους (με την ίδια απόφαση) μεταβιβάζονται αρμοδιότητες.
Ταυτόχρονα θα εκδοθεί απόφαση για τον διορισμό εκτελεστικού γραμματέα και αποφάσεις ως την 5η Ιανουαρίου 2024 για την διατήρηση ή μη των ειδικών συμβούλων αλλά και των αποσπασμένων.
Θα ακολουθήσει απόφαση για τον ορισμό των μελών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.


Το ταμείο διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο και τον πρόεδρο.

Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του περιφερειάρχη για πενταετή θητεία και αποτελείται από:


α) τον περιφερειάρχη ως πρόεδρο,
β) ένα μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της περιφέρειας,
γ) ένα μέλος της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας,
δ) έναν εκπρόσωπο του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού που υποδεικνύεται από αυτόν,
ε) δύο εκπροσώπους προερχόμενους από τις εργοδοτικές οργανώσεις και τα οικεία Επιμελητήρια,
στ) έναν εκπρόσωπο προερχόμενο από τις εργατικές ενώσεις,
ζ) δύο προϊσταμένους υπηρεσιών της Περιφέρειας οριζόμενους από τον περιφερειάρχη, κατά προτίμηση από την οικεία Διεύθυνση.
Τα υπό στοιχεία β`, γ`, ε`, στ`, ζ` μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, από τον περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένα από τα μέλη του Δ.Σ. ως αντιπρόεδρος.
Η απόφαση δημοσιεύεται σε ΦΕΚ.
Σε άλλη συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει η εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ.

 Πηγή: dimokratiki.gr

Δείτε επίσης