Πόσο «πληρώνουν» τον πληθωρισμό πλούσιοι και φτωχοί στην Ελλάδα

απο Cyclades Open

H γενική μέτρηση για τον πληθωρισμό καταγράφει τις αλλαγές στις τιμές του μέσου καταναλωτικού καλαθιού.

Ως εκ τούτου δεν αποτυπώνει με ακρίβεια το πώς επηρεάζονται διάφορες κοινωνικές ομάδες από την άνοδο των τιμών. Τα νοικοκυριά μπορεί να είναι αντιμέτωπα με διαφορετικά επίπεδα πληθωρισμού, επειδή τα μοτίβα των δαπανών τους είναι διαφορετικά. Για παράδειγμα, ενώ μια μεγάλη άνοδος στο κόστος των καυσίμων αυξάνει τον συνολικό πληθωρισμό, ένα νοικοκυριό χωρίς αυτοκίνητο θα επηρεαστεί λιγότερο από ό,τι ένα με αυτοκίνητο.

Εκκινώντας από αυτή την προκείμενη, το ινστιτούτο Bruegel επιχειρεί να διερευνήσει πόσο πλήττει ο πληθωρισμός τις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τα εισοδήματά τους.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, το Bruegel υπολογίζει σε έρευνα που δημοσίευσε στις 26 Οκτωβρίου ότι ο πληθωρισμός για το φτωχότερο 20% των νοικοκυριών ανήλθε τον Σεπτέμβριο στο 14,59% ενώ για το πλουσιότερο 20% στο 11,56%.

Στην Ισπανία, αντίθετα, ο πληθωρισμός έχει επιφέρει ισοδύναμο πλήγμα στα φτωχότερα και πλουσιότερα νοικοκυριά, στο 7,95%.

Μεγαλύτερη είναι η ανισότητα όσον αφορά τον αντίκτυπο του πληθωρισμού στην Ιταλία, όπου το φτωχότερο 20% είναι αντιμέτωπο με πληθωρισμό 14,1% και το πλουσιότερο 9,03%.

📸 Bruno Kelzer/Unsplash

Δείτε επίσης