Σε κίνδυνο και πάλι τα «Γκαλαπάγκος της Μεσογείου»

απο Cyclades Open

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την πανηγυρική δικαίωση των μαζικών αντιδράσεων ενάντια σε μία φαραωνική επένδυση για αιολικά πάρκα σε 14 ακατοίκητες νησίδες του Αιγαίου, με την απόρριψη της περιβαλλοντικής αδειοδότησής της από τη Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επανέρχεται, επικαλούμενη… άγνοια, με ανανέωση των αδειών του έργου.

Υπενθυμίζεται, πως το αρχικό σχέδιο του έργου αφορούσε στην ανάπτυξη συνολικά 138 ανεμογεννητριών, με δυναμικότητα ισχύος 582 μεγαβάτ, σε 23 ακατοίκητες νησίδες στη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. Έπειτα από περιορισμούς που επέβαλε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), προβλέφθηκε εγκατάσταση 106 ανεμογεννητριών, συνολικής ισχύος 486 μεγαβάτ, σε 14 ακατοίκητες νησίδες.

Άμεσα, με την γνωστοποίηση των προθέσεων των επενδυτών και της ΡΑΕ, πάνω από 16 περιβαλλοντικοί φορείς και οργανώσεις, κατέθεσαν κοινή παρέμβασή τους, επιστημονικά τεκμηριωμένη, με αφορμή τη διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επένδυσης, ώστε να κρούσουν τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με την περιβαλλοντική καταστροφή που θα συντελεστεί από την «ισοπέδωση» ουσιαστικά τόσο μικρών νησίδων, αλλά και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων τους, από τα απαιτούμενα συνοδά έργα που συνεπάγεται η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών σε αυτές.

Σαφέστατη απόρριψη της περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Στην απόφασή του, ο Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημόπουλος, στο σκεπτικό της απόφασης της Δ/νσης σχετικά με το έργο, έλαβε υπόψιν μεταξύ άλλων «τις ουσιώδεις αρνητικές γνωμοδοτήσεις φορέων, βάσει των οποίων η Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) παρουσιάζει κρίσιμες ελλείψεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν την κατανόηση της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου και την ορθή εκτίμηση των επιπτώσεων από το σχεδιαζόμενο έργο».

Επίσης, το γεγονός, ότι «η δέουσα εκτίμηση της ΜΠΕ/ΜΕΟΑ δεν συσχετίζεται με την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και ειδών ούτε λαμβάνει υπόψη τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών χαρακτηρισμού των ΖΕΠ και της μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας, ενώ προβλέπει απροσδιόριστου βαθμού μείωση της έκτασης και αλλοίωση της αντιπροσωπευτικότητάς τους».

Τέλος, για την έκδοση της σχετικής απόφασης, συνεκτιμήθηκε το γεγονός, πως δε διενεργήθηκε «επαρκής και ενδεδειγμένη έρευνα πεδίου, η οποία θα επέτρεπε τεκμηριωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου, με συνέπεια την πλημμελή κάλυψη της τεκμηρίωσης της οικολογικής αξίας των εξεταζόμενων τόπων, βάσει των οποίων συμπεραίνεται πως το μέγεθος των κατασκευαστικών εργασιών και ο όγκος των παρεμβάσεων συνολικά τόσο στην επιφάνεια των νησίδων όσο και στις παράκτιες περιοχές (λιμενικά έργα, πόντιση καλωδίων, κλπ.) είναι τέτοια που δύναται να προκαλέσουν σημαντική όχληση ή και καταστροφή στα ευαίσθητα φυσικά οικοσυστήματα τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, ενώ, η αποκατάσταση του πληθυσμού ειδών και οικοτόπων μετά τα έργα όπως προτείνεται από την ΜΕΟΑ δεν μπορεί να εξασφαλιστεί».

Έτσι, η απόφαση καταλήγει απορρίπτοντας το αίτημα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της επένδυσης, «διότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τεκμηριωθεί πως υπάρχει βεβαιότητα των αρμοδίων αρχών για το ότι το έργο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ».

«Άγνοια» δηλώνει η ΡΑΕ, για διορθώσεις μιλούν οι επενδυτές

Παρά την απόρριψη της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία να τονιστεί στο σημείο αυτό, ότι υπάγεται και η ίδια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφασή της στο τέλος Μαΐου, ανανέωσε τις άδειες για τα τρία σκέλη του έργου, εκδίδοντας Βεβαιώσεις Παραγωγού Ειδικού Έργου, αντικαθιστώντας τις άδειες παραγωγής που χρονολογούνται ήδη από το 2011.

Σε σχετικές δημοσιογραφικές ερωτήσεις, η δημόσια «απάντηση» της ΡΑΕ, η οποία ακόμη δεν έχει ανακαλέσει τις άδειες που ανανέωσε, παρά την άρνηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ίδιου φορά στον οποίο υπάγεται και η Αρχή, είναι πως ουδέποτε ενημερώθηκε για την σχετική απόρριψη, καθώς δεν κοινοποιήθηκε (από την μία προς την άλλη υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου) η απόφαση απόρριψης του φακέλου του έργου. Αντιστοίχως, η Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής διεμήνυσε πως δεν έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει στις συναρμόδιες υπηρεσίες τις σχετικές αποφάσεις, αλλά μόνο στην εταιρεία της οποίας η προτεινόμενη επένδυση απορρίπτεται.

Από την πλευρά της, η εταιρεία με δημόσιες τοποθετήσεις εκπροσώπων της, καθιστά σαφές ότι η επένδυση σε καμία περίπτωση δεν «έκλεισε», αλλά αντιθέτως υποστηρίζει, ότι με κάποιες «διορθώσεις» και «συμπληρώσεις» στην περιβαλλοντική της μελέτη, που θα υποβάλει εκ νέου προς έγκριση, το έργο θα πάρει το «πράσινο φως». Μάλιστα, οι εκπρόσωποι της εταιρείας χαρακτηρίζουν δημόσια «αβάσιμη» την απορριπτική απόφαση, τονίζοντας πως έχουν ήδη επενδυθεί εκατομμύρια ευρώ και πως η εταιρεία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου το έργο να πάρει το δρόμο της υλοποίησης.

Η υπόθεση των 14 νησίδων του Αιγαίου, φαίνεται δε, να «μοιάζει» αρκετά και με την υπόθεση του αιολικού στη θέση «Φραγκάκι» της Άνδρου, καθώς μονομερώς και χωρίς να έχει καν στα χέρια του τον φάκελο του έργου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έδωσε τη δυνατότητα στην εταιρεία που κατασκευάζει αιολικό πάρκο στο σημείο να συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες της, παρά το γεγονός, ότι τόσο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, όσο και οι συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, του Λιμεναρχείου Άνδρου κλπ, είχαν ορίσει ρητά τη διακοπή εργασιών στο έργο, καθώς είχε καταστρατηγήσει τις προβλέψεις της περιβαλλοντικής μελέτης, ενώ είχε προβεί σε πολλές, σοβαρές και καταστρεπτικές αυθαίρετες ενέργειες.

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να σημειωθεί, πως για την αυθαίρετη αυτή απόφαση της ΡΑΕ να ανανεώσει τις αδειοδοτήσεις, παρά την απορριπτική απόφαση της έτερης υπηρεσίας του ΥΠΕΝ, ερώτηση στη Βουλή προς τον αρμόδιο Υπουργό κατέθεσε ο βουλευτής του ΜέΡΑ 25, κ. Κρίτων Αρσένης, ζητώντας ενημέρωση για το αν θα ανακληθούν οι ανωτέρω άδειες, αλλά και ποιες θα είναι οι πειθαρχικές επιπτώσεις για την παράνομη αδειοδότηση.

Πηγή: Κοινή Γνώμη/Ευαγγελία Κορωναίου

Δείτε επίσης