Η Σέριφος αποκτά «έξυπνο» σύστημα ελέγχου πυρκαγιών

απο Cyclades Open

Η Σέριφος αποκτά σύστημα ελέγχου πυρκαγιών χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα: Αντώνης Τρίτσης – «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες».

Το σύστημα περιλαμβάνει ασύρματους έξυπνους αισθητήρες, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλα σημεία και ανιχνεύουν σε πραγματικό χρόνο τις ατμοσφαιρικές ανωμαλίες που προκαλούνται από μια πυρκαγιά, εντός δευτερολέπτων από την στιγμή που αυτή θα προκληθεί.

Μέσω ασύρματου δικτύου που έχει ήδη εγκατασταθεί, οι αισθητήρες μεταδίδουν την πληροφορία στο κέντρο ελέγχου και στο εγκατεστημένο πληροφοριακό σύστημα, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι μέσω κινητής τηλεφωνίας.

Δείτε επίσης