Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Ν. Κυκλάδων: Διαπιστώσεις και προτάσεις για την μελέτη περιοχής Natura 2000 Σύρου

απο Cyclades Open

Οι διαπιστώσεις και προτάσεις του ΣΥΜΜΗΚ στα πλαίσια της διαβούλευσης επί της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) περιοχής Natura 2000 ν. Σύρου μετά και από δια ζώσης συνάντησή, ώστε αυτές να ληφθούν υπόψη στη συνέχεια.

Επισημαίνεται ότι οι παρεμβάσεις αφορούν στο σκέλος της μελέτης που αφορά στη «ζωνοποίηση» της Natura και στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό που αυτή θέτει και όχι στο σκέλος της ανάλυσης των φυσικών και περιβαλλοντικών στοιχείων της περιοχής.

Δείτε επίσης