Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

απο Cyclades Open
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Μετά την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας Π.Ε. Ψυχολόγων, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων δύναται και πάλι να παρέχει δια ζώσης και εξ αποστάσεως υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής στήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό, πολίτες που επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν με την Ψυχολόγο του Κέντρου Κοινότητας για ραντεβού ή και περισσότερες πληροφορίες, κατά τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας (από τις 07.00 έως
τις 15.00) στο τηλέφωνο 2285024844 ή στο e-mail kk@naxos.gov.gr.

Δείτε επίσης