Σύρος: Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» εντάσσεται η αναβάθμιση μονάδας αφαλάτωσης Ερμούπολης Σύρου

απο Cyclades Open
Αφαλατωση Συρος-Ερμούπολη

Ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομών ύδρευσης, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών των νησιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027».

Πρόκειται για το έργο «Αναβάθμιση μονάδας αφαλάτωσης Ερμούπολης Σύρου», συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.240.000,00 €, που με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στην Προτεραιότητα «Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων» του Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021 – 2027» , με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο  αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μιας νέας μονάδας δυναμικότητας 1.000 m3/d με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης (Reverse Osmosis, RO), για την υδροδότηση της Ερμούπολης και των οικισμών Μάννα, Αζολίμνου και Ταλάντων Ερμούπολης. Η νέα μονάδα θα εγκατασταθεί στον χώρο του εργοστασίου αφαλάτωσης της Ερμούπολης, στη θέση Αμπελάκι, Αγ, Δημήτριος, σε αντικατάσταση δύο εκ των παλαιότερων εγκατεστημένων μονάδων της ίδιας δυναμικότητας, εντός εμπορευματοκιβωτίων (containers).

Η μονάδα θα περιλαμβάνει τα κύρια στάδια επεξεργασίας θαλασσινού νερού με RO, δηλαδή προκατεργασία, κύρια επεξεργασία και μετακατεργασία. Θα πρέπει να επιτυγχάνεται απαραίτητα η απαιτούμενη ποιότητα νερού, ημερήσια παροχή, αλλά και το απαιτούμενο ποσοστό ανάκτησης, με την ελάχιστη δυνατή πίεση λειτουργίας. Η μονάδα θα περιλαμβάνει και τις αντλίες τροφοδοσίας θαλασσινού νερού (αντλίες χαμηλής πίεσης) οι οποίες θα αναρροφούν το νερό από την υπάρχουσα δεξαμενή θαλάσσης.

Το παραγόμενο νερό θα διοχετεύεται μέσω νέου αντλητικού συγκροτήματος στην υπάρχουσα κεντρική δεξαμενή ποσίμου των εγκαταστάσεων, ενώ η άλμη θα οδηγείται στο υπάρχον φρεάτιο άλμης. Στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες συνδέσεις με το υφιστάμενο εργοστάσιο αφαλάτωσης και τις υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Στην πράξη περιλαμβάνεται επίσης η εγκατάσταση Φ/Β σταθμού, ο οποίος θα καλύπτει μέρος των ενεργειακών αναγκών της μονάδας.

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 30//09/2024 και  λήξης η 31/12/2025.

Δικαιούχος του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου

Δείτε επίσης