«Τα Κάστρα της Βιομηχανίας»: Αποκατάσταση-Επανένταξη-Αξιοποίηση

απο Cyclades Open

Το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιομηχανικής κληρονομιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αστικού πολιτισμικού τοπίου, ανακοινώνει την διοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου αρχιτεκτονικής με τίτλο «Τα Κάστρα της Βιομηχανίας» Αποκατάσταση, Επανένταξη, Αξιοποίηση, που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2022 στη Θεσσαλονίκη και καλεί τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες να υποβάλουν ανακοινώσεις και να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου.

Σε αρκετές πόλεις μεγάλα ανενεργά βιομηχανικά συγκροτήματα έχουν ενταχθεί στη ζωή της πόλης μέσω της επανάχρησης. Πολλά όμως παραμένουν ανενεργά έχοντας υποστεί μεγάλες φθορές και κινδυνεύοντας από ανεπανόρθωτες βλάβες. Το συνέδριο θα έχει στόχο να διερευνήσει θέματα που αφορούν στην καταγραφή, τεκμηρίωση και διαχείριση σημαντικών ανενεργών βιομηχανικών συγκροτημάτων και κτιρίων που σήμερα αποτελούν στοιχεία μνήμης.

Ακόμα, επιδιώκει να αναδείξει το συσχετισμό με ζητήματα βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας και να αναζητήσει συνέργειες, τρόπους και μεθόδους που θα επαναφέρουν αυτά τα συγκροτήματα στην καθημερινή μας ζωή.

Η διοργάνωση του συνεδρίου επιθυμεί, παράλληλα με την προβολή ζητημάτων αποκατάστασης και επανάχρησης του υλοποιημένου ή προγραμματιζόμενου έργου που αφορά σε ανενεργά βιομηχανικά κτίρια, να ενθαρρύνει το επιστημονικό έργο που μέσα από την έρευνα και τις προτάσεις του μπορεί να φωτίσει τον συσχετισμό του θέματος με ζητήματα εκπαίδευσης καθώς και με το κοινωνικό πεδίο μέσω πρωτοβουλιών και δράσεων κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Θεματικοί άξονες του συνεδρίου

Πρώτος Άξονας: Καταγραφή και αξιολόγηση των άυλων και υλικών τεκμηρίων της προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς.

Στη θεματική εμπίπτουν άρθρα που πραγματεύονται ζητήματα καταγραφής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς. Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:

 • Ιστορικές προσεγγίσεις
 • Ανάλυση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
 • Καταγραφή και αξιολόγηση μηχανολογικού εξοπλισμού,
 • Καταγραφή γραπτών και προφορικών μαρτυριών

Δεύτερος Άξονας: Διαχείριση της αρχιτεκτονικής βιομηχανικής κληρονομιάς

Η θεματική του δεύτερου άξονα επιχειρεί να προσεγγίσει τα ζητήματα διαχείρισης της βιομηχανικής κληρονομιάς, εξετάζοντας τις εμπλεκόμενες παραμέτρους. Τα κείμενα που θα υποβληθούν μπορούν να ενσωματώνουν πολιτικές, θεσμικές, περιβαλλοντικές, κοινωνιολογικές και οικονομικές πτυχές της προβληματικής της βιομηχανικής κληρονομιάς. Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:

 • Πολιτικές προστασίας
 • Θεσμικό πλαίσιο
 • Πολιτικές διαχείρισης
 • Ζητήματα βιωσιμότητας
 • Ζητήματα ανθεκτικότητας

Τρίτος Άξονας: Αποκατάσταση, επανάχρηση και επανένταξη κτιρίων στο σύγχρονο πλαίσιο (case studies)

Ο άξονας προσφέρεται σε όσα άρθρα θα αναδείξουν μελέτες περίπτωσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίες αφορούν στην αποκατάσταση, επανάχρηση και επανένταξη κτιρίων ή συγκροτημάτων στη ζωή της πόλης. Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:

 • Μελέτες και έρευνες που αφορούν στην αστική και κτιριακή κλίμακα μεμονωμένων κτιρίων ή συγκροτημάτων.

Τέταρτος Άξονας: Εκπαίδευση και κοινωνική ευαισθητοποίηση

Ο θεματικός αυτός άξονας ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση της βιομηχανικής κληρονομιάς ενσωματώνεται στις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επιπλέον, επιδιώκει να προσεγγίσει και να αναδείξει τον αλληλοσυσχετισμό της διαχείρισης της βιομηχανικής κληρονομιάς με το κοινωνικό πεδίο μέσα από δράσεις ενδυνάμωσης και έκφρασης κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
 • Κινήματα πολιτών
 • Πρωτοβουλίες φορέων

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Δείτε επίσης