Το πρόγραμμα «Water Matters» επιστρέφει στη Σαντορίνη

απο Cyclades Open

Η δεύτερη επίσκεψη στο πλαίσιο της εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» των EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014- 2021), με Διαχειριστή Προγράμματος το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πραγματοποιείταο εντός του Νοεμβρίου.

φωτογραφία του Δελτίου Τύπου

Η ομάδα έργου του Water Matters θα βρίσκεται στο Δήμο Θήρας από 13-19 Νοεμβρίου 2023 για να πραγματοποιήσει ποικίλες βιωματικές δράσεις με τους/τις μαθητές/τριες της Σαντορίνης και της Θηρασίας, καθώς και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό.

Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023 θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου στο πλαίσιο Εκδήλωσης/ Ημερίδας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΔΑΠΠΟΣ (18:30-20:30) όπου θα συμμετέχουν και θα παρουσιάσουν παραδείγματα καλών πρακτικών και εταίροι του έργου από τη Νορβηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2291076317 (Μονάδα Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕ), ή/και στο 6947203487 με την κ. Ανδριοπούλου Αργυρώ (roulan@hcmr.gr),

Σημειώνεται ότι οι επιχορηγήσεις των τριών δότριων χωρών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), μέσω των EEA Grants, συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων για:
(α) τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
και
(β) την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ισλανδίας, Λιχτενστάιν ή/και Νορβηγίας και των
δικαιούχων κρατών.

Δείτε επίσης