Περιβάλλον: Υιοθετήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος το σχέδιο Κανονισμού για την Αποκατάσταση της Φύσης

απο Cyclades Open

Στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο συμμετείχε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παντελής Κάπρος συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρο Βαρελίδη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αποτέλεσε η υιοθέτηση από το Συμβούλιο των κρατών – μελών της πρότασης κανονισμού για την αποκατάσταση της φύσης. Η συμφωνία τελικά επετεύχθη με ενισχυμένη πλειοψηφία αφού η πρόταση δεν υποστηρίχθηκε από αρκετά Κράτη Μέλη όπως η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Φινλανδία, η Αυστρία, αλλά και η προεδρεύουσα Σουηδία.

Στην ομιλία του ο κ. Κάπρος υπενθύμισε ότι η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος – μέλος της Ε.Ε. που έχει υιοθετήσει με νόμο τους φιλόδοξους παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς στόχους για τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων πολλών διατάξεων που εμπεριέχονται στο σχέδιο Κανονισμού. Υπογράμμισε επίσης ότι ο σχετικός εθνικός νόμος, περιλαμβάνει πιο φιλόδοξους στόχους και μέτρα για τα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα, θέτει ειδικούς στόχους για τα πιο ευάλωτα οικοσυστήματα, όπως τα δάση και οι υγρότοποι, ενσωματώνει την αρχή της μη υποβάθμισης στο εθνικό νομικό σύστημα, προωθεί την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων, βελτιώνει τα μέτρα διατήρησης των επικονιαστών και αυξάνει τους αστικούς χώρους πρασίνου, μεταξύ άλλων.

Κλείνοντας, ο υπηρεσιακός Υπουργός τόνισε την ανάγκη να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος επιπλέον των στόχων μη υποβάθμισης και διατήρησης. Στόχος ακόμα πρέπει να είναι η διασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης των πολιτικών για την προστασία και αποκατάσταση της φύσης και των πολιτικών για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η επιδίωξη αποκατάστασης της φύσης και των εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας δεν είναι αντίθετα μεταξύ τους, όπως εξ άλλου το τελικό κείμενο συμφωνίας της Ε.Ε. προβλέπει. Με αυτή την ευρωπαϊκή Συμφωνία διασφαλίζεται το πλαίσιο ώστε να σχεδιαστούν μέτρα και προγράμματα για τη αποκατάσταση της φύσης και της συμβατής και αρμονικής ανάπτυξης των ΑΠΕ.

Δείτε επίσης