1ο Επιστημονικό Συνέδριο Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης: Προκλήσεις και Προοπτικές

απο Cyclades Open
ΕΣΧΣΑ 2024 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΘ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ γιορτάζει τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων λειτουργίας του, από την ίδρυσή του το 2004, και διοργανώνει Επετειακό Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης: Προκλήσεις και Προοπτικές, 17 έως και 18 Ιουνίου 2024

Στο πλαίσιο του Επετειακού Επιστημονικού Συνεδρίου θα δοθεί δυνατότητα ανάπτυξης προβληματισμού και διαλόγου για τις προκλήσεις και προοπτικές του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης μέσα από:

 • Εισηγήσεις προσκεκλημένων ομιλητών και πάνελ συζητήσεων.
 • Παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών στις συνεδρίες που θα οργανωθούν.

Το Συνέδριο προσκαλεί μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ερευνητές, μελετητές, στελέχη της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, να παρουσιάσουν επιστημονικές εργασίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων που αφορούν το χωρικό σχεδιασμό και τη χωρική ανάπτυξη καθώς και συναφή σχεδιαστικά, τεχνολογικά και κοινωνικά επιστημονικά πεδία.

Στόχος είναι μέσα από το διάλογο για την εξέλιξη των επιστημονικών προσεγγίσεων, των πολιτικών και πρακτικών για το χωρικό σχεδιασμό και τη χωρική ανάπτυξη, να αναγνωριστούν τα προβλήματα και οι προκλήσεις στις σύγχρονες συνθήκες των πολλαπλών κρίσεων και των γρήγορων αλλαγών, καθώς και να αναδειχθούν οι δυνατότητες και οι προοπτικές για την οργάνωση και διαχείριση του χώρου στην κατεύθυνση της βιώσιμης και ανθεκτικής ανάπτυξης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Χωρικός Σχεδιασμός και Ανθεκτικότητα Πόλεων και Περιφερειών
 • Χωροταξική Πολιτική και Χωροταξικά Σχέδια
 • Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Πόλεις Μηδενικών Εκπομπών
 • Δημόσιοι Ανοικτοί Χώροι της Πόλης και Κλιματική Αλλαγή
 • Βιώσιμη και Ανθεκτική Αστική Κινητικότητα
 • Συμμετοχικός Χωρικός Σχεδιασμός / Ανάπτυξη
 • Χωρική Ανάπτυξη και πολιτική
 • Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
 • Αστική Βιωσιμότητα, Ποιότητα Ζωής και Ευημερία
 • Αστική Ανάπτυξη και Πολιτισμός
 • Συνιστώσες Ανάπτυξης του Χώρου της Υπαίθρου
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ψηφιακή Εποχή
 • Κοινωνικοχωρικές Διαστάσεις του Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Κοινά, Εναλλακτικές Οικονομίες και Μετα-Ανάπτυξη
 • Κατοικία, Αστική Ανάπτυξη και Ανισότητες
 • Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τη Συλλογή Δεδομένων, την Ανάλυση των Πληροφοριών και τη Λήψη Χωρικών Αποφάσεων
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ενεργειακή Αυτονομία
 • Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση Αποβλήτων

Δείτε ΕΔΩ σημαντικές ημερομηνίες για την υποβολή περιλήψεων, ανακοινώσεων κλπ

Δείτε επίσης