Νίκος Συρμαλένιος-Μείζον πολιτικό θέμα η ακύρωση της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Φραγκάκι της Άνδρου

Νέα ερώτηση του βουλευτή Κυκλάδων στην Βουλή

απο Cyclades Open

O βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος επανέρχεται με νέα ερώτησή του για το μείζον πολιτικό θέμα της ακύρωσης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σκρέκα της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας GREEK WINDPOWER στην Άνδρο.

Στην ερώτηση αναφέρονται, μεταξύ άλλων τα εξής:

«Με προηγούμενη Ερώτησή μας με αριθμ.1410 στις 22/11/2021,αναδείξαμε την παραβατική συμπεριφορά της εταιρείας GREEK WINDPOWER λόγω της παραβίασης των όρων σχετικά με την αποβίβαση και εκφόρτωση των ανεμογεννητριών και εκφράστηκαν οι τεκμηριωμένες ανησυχίες μας για το περιβάλλον των παραλιών του νησιού εντός της περιοχής Natura 2000, όπως ο Ζόρκος και το νότιο άκρο του Στενού.

Η απάντηση στην παραπάνω σχετική Ερώτησή μας από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής στις 20/12/21 είναι ότι διαπίστωσαν υπερβάσεις των όρων της άδειας παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και θαλασσίου χώρου του Υπουργείου Οικονομικών στην παραλία «Στενό» Κορθίου Άνδρου και μάλιστα όπως αναφέρει το έγγραφο «την 04-11-2021, η Λιμενική Αρχή Άνδρου ενημέρωσε με έγγραφό της την εργολήπτρια  εταιρεία ότι έχει κινηθεί η διερεύνηση ποινικών και διοικητικών κυρώσεων για την εν λόγω κατασκευή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα, υποδείχθηκε στην εργολήπτρια εταιρεία η μη χρήση της εν λόγω ράμπας προσαιγιάλωσης, καθώς, εκτός των θεμάτων νομιμότητάς της, ελλοχεύει και σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος, καθώς αυτή στερείται σχετικής εγκεκριμένης μελέτης.

Παραταύτα, η εργολήπτρια εταιρεία, μη συμμορφούμενη προς τις υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής Άνδρου, προχώρησε σε μεταφορές εξοπλισμού ανεμογεννητριών με φορτηγό – οχηματαγωγό πλοίο. Για τις μεταφορές αυτές, η Λιμενική Αρχή Άνδρου ενημέρωσε σχετικά την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και προέβη σε επιβολή διοικητικών κυρώσεων προς την εργολήπτρια εταιρεία. Ενώ την 08-11-2021, η ως άνω Λιμενική Αρχή ενημέρωσε τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις δικές της κατά νόμο ενέργειες».

Επίσης, σε απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την 1/4/2022 στην παραπάνω Ερώτησή μας, ο ίδιος ο κος Υπουργός, αναφέρει ότι «η αυτονόητη θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας είναι ότι για τα έργα και τις δραστηριότητες, στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον αιολικό σταθμό στην Άνδρο, θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι τιθέμενοι περιβαλλοντικοί όροι και η κείμενη νομοθεσία. Όσον αφορά στα καταγγελλόμενα, έχουν ήδη επιληφθεί η Α.Δ. Αιγαίου και η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου».

Στις 24/3/2022 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου εκδίδει απόφαση επιβολής κυρώσεων σε βάρος της εταιρείας «GREEK WINDPOWER» για την μη τήρηση των όρων και περιορισμών της άδειας εγκατάστασης και αντίστοιχα η εταιρεία ασκεί προσφυγή επί των παραπάνω κυρώσεων.

Επιπροσθέτως στις 7/4/2022,το Τμήμα Νομικών Θεμάτων και Κρίσεως Προσφυγών του ΥΠΕΝ με έγγραφό του διαβιβάζει την από 31/3/22 προσφυγή της εταιρείας και ζητάει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου(Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου) άμεσα το φάκελο της υπόθεσης προκειμένου να εκδοθεί η Υπουργική απόφαση σύμφωνα με ισχύον θεσμικό πλαίσιο ορίζει δε ως λήξη προθεσμίας την 31/5/2022.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το πρόσφατο δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών στις 3/5/2022, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, χωρίς να περιμένει την εισήγηση του Τμήματος Νομικών Θεμάτων και Κρίσεως Προσφυγών του ΥΠΕΝ, προχώρησε με απόφασή του στις 14/4/2022 στην ακύρωση της από 24/3/22 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία επέβαλε κυρώσεις σε βάρος της εταιρείας GREEK WINDPOWER, «αδειάζοντας» το Τμήμα Νομικών Θεμάτων και Κρίσεως Προσφυγών του ΥΠΕΝ καθώς και τέσσερις δημόσιες υπηρεσίες:

■ Τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του υπουργείου Οικονομικών, από την οποία έγινε ανάκληση της παραχώρησης του αιγιαλού προς την εταιρεία στις 5 Φεβρουαρίου, λόγω παράβασης των όρων και περιορισμών που είχαν τεθεί.

■ Το Λιμεναρχείο Άνδρου.

■ Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που είχε συντάξει έκθεση αυτοψίας στη θέση Στενό όπου κατασκευαζόταν η παράνομη προβλήτα στις 2/12/2021.

■ Τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου – Τμήμα Φυσικών Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που είναι η μόνη αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο της τήρησης των όρων των αδειών σε βιομηχανίες, λατομεία και σε αιολικούς σταθμούς, στις διαπιστώσεις της οποίας στηρίχτηκε η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης με την οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις σε βάρος της εταιρείας GREEK WINDPOWER».

Η Απόφαση που ελήφθη από τον Υπουργό ΥΠΕΝ δεν έχει ούτε τον απαραίτητο νομικό–διοικητικό μανδύα, αφού δηλαδή εκδόθηκε πριν εκπνεύσει η προθεσμία της 31/5/2022 που το αρμόδιο Τμήμα  Νομικών Θεμάτων και Κρίσεως Προσφυγών του Υπουργείου είχε θέσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και χωρίς βεβαίως την εισήγηση του παραπάνω τμήματος  προκειμένου να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση επί της προσφυγής, όπως το θεσμικό πλαίσιο ορίζει.

Από την Απόφαση ΥΠΕΝ δεν προκύπτει ότι εστάλη από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση σχετικός φάκελος, με την τεκμηρίωση των ελέγχων

Η Απόφασή του Υπουργού ΥΠΕΝ αψηφά τις Αποφάσεις των δημοσίων υπηρεσιών, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την νομιμότητα σε ένα κράτος δικαίου, ενώ εκτός των άλλων τίθενται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σοβαρά ζητήματα ασφαλείας για την ζωή των κατοίκων και πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος αφού έχουν καταπατηθεί οι αποστάσεις ασφαλείας από τον  κοινόχρηστο χώρο, το δημοτικό οδικό δίκτυο.

Τέλος, με την Απόφαση Ακύρωσης ο Υπουργός ΠΕΝ, ακυρώνει και την εντολή του Συντονιστή για αποκατάσταση των ζητημάτων ασφάλειας.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί :

  • Με ποια πολιτική και νομική επιχειρηματολογία ο Υπουργός ΠΕΝ χωρίς να έχει καν την Εισήγηση επί της Προσφυγής του αρμοδίου Τμήματος Νομικών Θεμάτων και Κρίσεως Προσφυγών του ΥΠΕΝ,  προσέτρεξε και κατήργησε τις αποφάσεις τεσσάρων δημοσίων υπηρεσιών ;
  • Θα ληφθούν μέτρα ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα σε ότι αφορά την υλοποίηση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου;
  • Ποια είναι ακριβώς τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση του Υπουργού ΠΕΝ (αναφερόμενα στο σημείο (15) της Απόφασης) που συνέταξε την Απόφαση Ακύρωσης και από ποιον φορέα εστάλησαν;
  • Διασφαλίζει ο Υπουργός ότι δεν υφίσταται κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος, ακυρώνοντας τις διαπιστώσεις των αρμοδίων, και με ποιο τρόπο;
  • Από ποιο αρμόδιο φορέα/ υπηρεσία βεβαιώθηκε ότι δεν υφίσταται παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων, καθώς δεν του εστάλη ο φάκελος των ελέγχων, όπως προκύπτει από τα σχετικά της Απόφασης;
  • Με ποιο δικαίωμα ο Υπουργός ΠΕΝ νομιμοποιεί παραβιάσεις της ΑΕΠΟ του επενδυτικού σχεδίου, τις οποίες έχουν βεβαιώσει δημόσιες υπηρεσίες, εισάγοντας έτσι και όρους ανισοτιμίας μεταξύ των υπολοίπων επιχειρήσεων που τηρούν της περιβαλλοντική νομοθεσία και τους όρους εκτέλεσης των έργων τους;»

Διαβάστε στο Cyclades Open:

Πραξικοπηματική απόφαση για το αιολικό στην Άνδρο

– Αυτή η ξερολιθιά δεν υπάρχει πια [φωτογραφίες]

Διπλή νίκη κατά των ανεμογεννητριών στο Φραγκάκι της Άνδρου

Save Andros: Καταγγελία για παράνομη χρήση αιγιαλού, προβλήτας, θαλάσσιου χώρου και αυθαίρετων κατασκευών

Δείτε επίσης