Αμοργός: Ξεκίνησε η διαβούλευση για την μελέτη αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Καταπόλων Αμοργού

απο Cyclades Open

Η  «Μελέτη Αναβάθμισης Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα Καταπόλων Αμοργού» εντάχθηκε για χρηματοδότηση σε πρόγραμμα μελετών για ωρίμανση έργων επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027 με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Φορέα Πιστώσεων την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και δικαιούχο το Δήμο Αμοργού.

Το λιμάνι των Καταπόλων Αμοργού είναι το κεντρικό λιμάνι του νησιού της Αμοργού το οποίο εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού, τα αλιευτικά σκάφη, τα τουριστικά σκάφη και προγραμματίζεται επίσης και η λειτουργία υδατοδρομίου. Επομένως είναι απαραίτητη η δημιουργία λιμενικών υποδομών και η πρόβλεψη για  εύκολη πρόσβαση και αποχώρηση των εξυπηρετούμενων επιβατών από και προς το λιμάνι.

Η μελέτη περιλαμβάνει προτάσεις για την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο λιμάνι Καταπόλων Αμοργού. Η μελέτη είναι συνολική και λαμβάνει υπόψιν τις υπηρεσίες που  θα προσφέρονται στο λιμάνι, την ορθή χωροθέτηση  και κατασκευή των απαραίτητων υποδομών καθώς και συγκοινωνιακή μελέτη για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών.

Συγκεκριμένα στη μελέτη περιλαμβάνονται:

  • Λιμενική μελέτη επισκευής & υποβρύχια επιθεώρηση προβλήτα
  • Ακτομηχανική μελέτη προέκτασης παραλιακής οδού
  • Συγκοινωνιακή μελέτη λιμένα Καταπόλων Αμοργού
  • Περιβαλλοντική Μελέτη λιμένα Καταπόλων Αμοργού
  • Γεωτεχνικές εργασίες ελέγχου κρηπιδώματος λιμένα Καταπόλων Αμοργού
  • Μελέτη διευθέτησης τμήματος ρέματος στο δρόμο πρόσβασης στο λιμένα Καταπόλων Αμοργού

Ο Δήμος Αμοργού προχώρησε στην ανάθεση της παραπάνω μελέτης στην εταιρεία «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε» σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5180/08-11-21 συμφωνητικό με συμβατική ημερομηνία παράδοσης τους 12 μήνες. Επίσης στα πλαίσια της μελέτης ανατέθηκε σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5582/01-12-21 συμφωνητικό, η εκτέλεση γεωτεχνικών εργασιών ελέγχου κρηπιδώματος λιμένα Καταπόλων Αμοργού και η σύνταξη γεωτεχνικής-γεωλογικής αξιολόγησης στην γεωλόγο-γεωτεχνικό κ. Σταυράκη Πηνελόπη, η οποία έχει παραδοθεί. Λόγω της σπουδαιότητας του θέματος και με σκοπό να ολοκληρωθεί σωστά η μελέτη έχουν δοθεί δύο  χρονικές παρατάσεις από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού. Η ανάδοχος εταιρεία έχει υποβάλει προτάσεις οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σε συγκέντρωση στην Τοπική Κοινότητα Καταπόλων στις 2 Νοεμβρίου 2022 και επίσης  έχει γίνει συνάντηση για να συζητηθεί το θέμα από ιδιώτες  μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στο νησί της Αμοργού.

Τελικά ο μελετητής υπέβαλε τέσσερις προτάσεις οι οποίες τίθενται σε δημόσια διαβούλευση από τις 24 Μαρτίου 2023 έως τις 3 Απριλίου 2023.

Αφού ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα προκριθεί μία πρόταση η οποία θα προχωρήσει σε στάδιο οριστικής μελέτης. Στη συνέχεια η μελέτη θα θεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και θα παραληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού. Τέλος θα πρέπει να ληφθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ

Δείτε επίσης