Άνδρος: Ανάκληση της χρήσης αιγιαλού από την Greek Wind Power

απο Cyclades Open

Δικαιώθηκαν οι πολίτες που κατήγγειλαν την καταπάτηση του αιγιαλού στην Άνδρο για την εκφόρτωση των ανεμογεννητριών, που προορίζονται για τον υπό κατασκευή αιολικό σταθμό στην τοποθεσία «Φραγκάκι».

Στις 05/01/2022 η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ανακάλεσε την άδεια χρήσης αιγιαλού της Greek Wind Power, λόγω μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που είχαν τεθεί στην εγκριτική απόφαση.

Δείτε την απόφαση εδώ

Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα Save Andros εδώ

Ο βουλευτής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νίκος Συρμαλένιος, σε δήλωσή του σημειώνει ότι  τα εκτελούμενα έργα:

α) Έχουν υλοποιηθεί σε διαφορετική θέση (περί τα 25μ. νοτιότερα) από αυτή που έχει παραχωρηθεί με την προαναφερόμενη απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

β) Έχουν υπερβεί τα 287,47τ.μ. αιγιαλού και συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου, που παραχωρήθηκαν με την ίδια ως άνω προαναφερόμενη απόφαση, κατά 208,53τ.μ. 

γ) Έχουν κατασκευαστεί με διαφορετικά υλικά από αυτά που προβλέπονταν στην, από τον Μάρτιο 2017, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βάσει της οποίας εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ’ αριθ. 7613/05.04.2018 (ΑΔΑ:7ΖΤ84653Π8-40Σ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας και σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε η προαναφερόμενη απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ήτοι από κυβόλιθους σκυροδέματος, αμμόσακους, σιδερένια ελάσματα, σκυροδέτηση κ.λ.π., αντί των προβλεπόμενων ξύλινων δοκαριών (timbermats)

και υπογραμμίζει:

Οι παρεμβάσεις μας για την προστασία του Περιβάλλοντος της Άνδρου αλλά και όλων των Κυκλάδων έχουν σημαντική ανταπόκριση και θα συνεχιστούν για να αποτρέψουμε οποιονδήποτε έχει στόχο να παρακάμψει την νομιμότητα καταστρέφοντας παραλίες εξαιρετικού κάλλους και την μοναδικότητα του κυκλαδικού φυσικού τοπίου.

Δείτε επίσης