Απαλλοτρίωση για το ΧΥΤΥ της Τήνου

απο Cyclades Open
ΤΗΝΟΣ ΧΥΤΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Στην 3η Τακτική Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις 20/3/2024 αποφασίστηκε η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την υλοποίηση του έργου ” Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και μονάδα κομποστοποίησης Τήνου”.

Το θέμα αυτό, που αφορά την υλοποίηση ενός έργου πνοής για το νησί μας, αναλύθηκε εκτενέστατα στην 7η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 22/3/2024 στη Σύρο στα πλαίσια της συζήτησης – ενημέρωσης για τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

Με πολλή δουλειά και προσήλωση στο στόχο του ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου βάζει σε τροχιά υλοποίησης έργα, όπως το συγκεκριμένο, που εκτός των άλλων συνδράμει στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Τήνου συνεργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση.

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και μονάδα κομποστοποίησης δήμου Τήνου

Τύπος έργου: ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ

Κατάσταση: Εγκεκριμένο/Δημοπρατημένο/Προσυμβατικός

Προϋπολογισμός έργου : 6.004.041,41 €

Το έργο αφορά στην κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στην πηγή βιοαποβλήτων και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των υπολειμματικών αποβλήτων του Δήμου Τήνου. Η εγκατάσταση θα γίνει στη θέση με τοπωνύμιο “Κοσσίνι” της Δ.Ε. Εξωμβούργου. Η χωρητικότητα του ΧΥΤΥ θα είναι περίπου 84.000 m3 και προβλέπεται να εξυπηρετήσει το νησί για 25 έτη.

Η μονάδα κομποστοποίησης θα έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 300 τόνων / έτος προδαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.

Επιπλέον, για την αποτελεσματική λειτουργεία της μονάδας κομποστοποίησης, θα αναπτυχθεί από το Δήμο Τήνου δίκτυο χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, που θα περιλαμβάνει (513) κάδους συλλογής χωρητικότητας 40lt, (30.780) βιοδιασπόμενους σάκους 50lt, (26) κάδους συλλογής χωρητικότητας 360lt, (13) κάδους συλλογής χωρητικότητας 660lt και (1) δορυφορικό όχημα 6 κ.μ. για την συλλογή των βιοαποβλήτων.

Δείτε επίσης