Η απόφαση για την επιβολή του «τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» σε ξενοδοχεία και καταλύματα-Ποσά και υπόχρεοι

απο Cyclades Open
τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του «τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση». Όπως προκύπτει από την απόφαση που συνυπογράφουν ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, το «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», που αντικαθιστά τον «φόρο διαμονής», επιβάλλεται ανά ημέρα και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, ενώ φθάνει έως 10 ευρώ.

Συγκεκριμένα με βάση την απόφαση ορίζονται τα εξής:

Κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο, το τέλος ανέρχεται:

α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:

1-2 αστέρων, 1,50 ευρώ
3 αστέρων, 3 ευρώ
4 αστέρων, 7 ευρώ
5 αστέρων, 10 ευρώ

β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 1,50 ευρώ

γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης 1,50 ευρώ. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας δέκα (10) ευρώ,

δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) 10 ευρώ.

Κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο το τέλος διαμορφώνεται ως εξής:

α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:

1-2 αστέρων, 0,50 ευρώ
3 αστέρων, 1,50 ευρώ
4 αστέρων, 3 ευρώ
5 αστέρων, 4 ευρώ

β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα 0,50 ευρώ

γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης 0,50 ευρώ. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας 4 ευρώ,

δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) τέσσερα 4 ευρώ.

Το τέλος βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος κατά τις διακρίσεις της παρ. 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό, με την έκδοση «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες.

Το τέλος αποδίδεται από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση».

Το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: ημερομηνία έκδοσης, επωνυμία, διεύθυνση και ΑΦΜ της εκδούσας επιχείρησης ή των ιδιωτών, ονοματεπώνυμο διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται, ημερομηνίες που αφορά η διαμονή και το συνολικό ποσό του τέλους, καθώς και τον αριθμό και την ημερομηνία του παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο) που εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.

Το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» εκδίδεται προς τον διαμένοντα στο δωμάτιο ή διαμέρισμα ή τον διαμένοντα στο ακίνητο που διατίθεται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης ή στο αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα – τουριστική επιπλωμένη έπαυλη. Στην περίπτωση περισσότερων διαμενόντων στο ίδιο δωμάτιο ή διαμέρισμα ή ακίνητο που διατίθεται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης ή αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα – τουριστική επιπλωμένη έπαυλη, το «ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» δύναται να εκδίδεται σε έναν εξ αυτών. Το «ειδικό στοιχείο απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» δύναται να εκδίδεται και συγκεντρωτικά, όταν το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση αφορά τη χρήση περισσότερων του ενός δωματίων ή διαμερισμάτων και το παραστατικό (απόδειξη, τιμολόγιο) για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκδίδεται για το σύνολο των δωματίων ή διαμερισμάτων προς έναν εκ των διαμενόντων ή προς τρίτο.

Το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής.

Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών ημιδιαμονής, το τέλος επιβάλλεται πλήρες και δεν επιμερίζεται/διαιρείται.

Η επιβολή των κυρώσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση καθώς και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΦΔ.

Το μέτρο ισχύει για τα «ειδικά στοιχεία – αποδείξεις είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» που εκδίδονται από 1.1.2024 και μετά.

Μέχρι την υποστήριξη της ψηφιακής υποβολής, η δήλωση απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση υποβάλλεται μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου», που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr).

Δείτε επίσης