Αποτύπωση της ιστορικής φυσιογνωμίας του οικισμού Απεράθου σε πληροφοριακό πίνακα-χάρτη

απο Cyclades Open

Μετά το Φιλότι, τ’ Απεράθου είναι ο επόμενοςοικισμός της ναξιακής ενδοχώρας που αποκτά λεπτομερή πληροφοριακό πίνακα-χάρτη, όπου αποτυπώνονται οι θέσεις και τα μνημεία ιστορικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του χωριού.

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης της υπηρεσίας Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου “Κατάρτιση φακέλων καταγραφής των σημείων ιστορικού, λαογραφικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος” των οικισμών της ορεινής Νάξου. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόταση – την οποία εισηγήθηκε ο υπεύθυνος της υπηρεσίας Τ. Αναστασίου – έτυχε θετικής ανταπόκρισης τόσο από το Τοπικό Συμβούλιο Απεράθου, όσο και από τον Απεραθίτικο Πολιτιστικό Σύλλογο «Τα Φανάρια».

Το έργο είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας του αείμνηστου αρχιτέκτονα-μηχανικού Σταυρή Γανωτή, του Τάσου Αναστασίου και του Γιώργη Βασ. Γλέζου. Η εργασία περιλάμβανε έρευνα πεδίου και αποτύπωση των πολιτιστικών Διαδρομών, καταγραφή, τεκμηρίωση και ταυτοποίηση των σηµείων ενδιαφέροντος του οικισμού.

Το υπόβαθρο του πίνακα διαμορφώθηκε από την πολιτικό μηχανικό Ηλέκτρα Φραγκίσκου σε χάρτη/εικόνα (geotiff) από το Web Map Service της ΕΚΧΑ ΑΕ.  

Ο πίνακας είναι δίγλωσσος -σε ελληνική και αγγλική γλώσσα- και συνοδεύεται από αναλυτικά υπομνήματα, στα οποία αποτυπώνονται:

– Τα ιστορικά μνημεία, τα κτήρια µουσειακής χρήσης ή κατασκευής, τα «μνημεία νερού» (κρήνες και δεξαμενές) και τα παραδοσιακά ελαιοτριβεία του οικισμού.

– Τρείς Διαδρομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος με διέλευση από τις παραπάνω θέσεις – κατά συνοικία.

– Η διέλευση από τον οικισμό των με αρ. 1, 3Α, 8, 13 και 13Α πεζοπορικών Διαδρομών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος ν. Νάξου.

– Η μεγάλη σειριακή διαδρομή 50 χλμ. NAXOS STRADA, κατά το τμήμα της που διέρχεται από το χωριό.

Ο πίνακας τοποθετήθηκε σε κατάλληλο κεντρικό σημείο του οικισμού. Η δαπάνη παραγωγής του καλύφθηκε από τον Απεραθίτικο Πολιτιστικό Σύλλογο «Τα Φανάρια».

Δείτε επίσης