Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Αποκατάσταση μέσων αγκυροβολίας καταφύγιου τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου

απο Cyclades Open

Από την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 ξεκινούν οι προβλεπόμενες εργασίες του έργου «Αποκατάσταση μέσων αγκυροβολίας καταφύγιου τουριστικών σκαφών λιμένα Νάξου» και αφορούν στο σύνολο των θέσεων ελλιμενισμού Αγκυροβολίου Τουριστικών Σκαφών και λοιπών περιμετρικών κρηπιδωμάτων της συγκεκριμένης λιμενολεκάνης. Οι εργασίες προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 28 Απριλίου 2023.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τη συνεργασία των χρηστών της λιμενικής εγκατάστασης με την άμεση απομάκρυνση των όποιων ιδίων μέσων πρόσδεσης έχουν τοποθετηθεί, προκειμένου να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι εργασίες. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία, τυχόν απαιτηθεί.

Δείτε επίσης