Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου δια περιφοράς

απο Cyclades Open
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚ΄ΛΑΔΩΝ


Έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα γίνει σήμερα 04/04/2024, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης την 11:30π.μ. και ώρα λήξης την 13:30μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την ανάγκη άμεσης εκτέλεσης επειγουσών εργασιών για το έργο: «Αγωγός Μεταφοράς Ακαθάρτων Τ.Κ. Σαγκρίου – Βίβλου».
2. Έγκριση ή μη αιτήματος παραχώρησης του ανοικτού γηπέδου Δ.Α.Κ. Νάξου για τη διοργάνωση διασυλλογικού πρωταθλήματος στίβου Κυκλάδων από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το 1ο θέμα λόγω της ανάγκης άμεσης εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των αναγκαίων εργασιών του εν θέματι έργου και για το 2ο θέμα λόγω των καταληκτικών ημερομηνιών για τη διεξαγωγή των αγώνων.

Δείτε επίσης