Δωρεάν ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα για θέματα δημόσιας υγείας από το ΑΠΘ

απο Cyclades Open

Η Ειδική Μονάδα Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, διοργανώνει ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα για θέματα δημόσιας υγείας τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό.

Το πρώτο μάθημα ξεκινά την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 και η πρώτη ενότητα έχει θέμα τις κλινικές μελέτες

Τα μαθήματα θα γίνονται από επιστήμονες και καθηγητές της Ιατρικής αλλά και συναφών επιστημών, όπως Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Χημείας, μέσω μιας πλατφόρμας τύπου MOOCs (Massive Open Online Courses).

Τα μαθήματα, προσφέρονται δωρεάν και απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για θέματα δημόσιας υγείας, όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα όλων των ιδρυμάτων της χώρας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης.

Η πλατφόρμα όπου φιλοξενούνται τα μαθήματα είναι η openEDX, είναι ελεύθερου λογισμικού και αναπτύσσεται σε συνεργασία με κορυφαία ιδρύματα, όπως το M.I.T. και το Harvard.

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων, είναι απαραίτητη η εγγραφή στην σχετική πλατφόρμα μέσω του συνδέσμου (πατήστε εδώ)

Το πρώτο μάθημα έχει ως θέμα τις «Κλινικές Μελέτες», οι οποίες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά πεδία των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Στο διαδικτυακό μάθημα θα αναλυθούν οι στόχοι των κλινικών μελετών, οι φάσεις τους, ο τρόπος σχεδιασμού τους και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργειά τους. Επίσης, οι τρόποι ανάπτυξης νέων φαρμάκων, οι έννοιες της φαρμακοκινητικής και της βιοϊσοδυναμίας και οι διαφορές πρωτότυπων και γενόσημων φαρμάκων. Επίσης θα περιγραφεί εκτενώς ο ρόλος των εθελοντών στις κλινικές μελέτες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.

Τέλος, θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα ηθικά και δεοντολογικά θέματα των κλινικών μελετών και στους κανόνες της διακήρυξης του Ελσίνκι.

Το μάθημα θα είναι διαθέσιμο τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023.

Διδάσκοντες του μαθήματος είναι ο πρώην πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, ομότιμος καθηγητής Αστέριος Καραγιάννης και ο αναπληρωτής καθηγητής του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ Γεώργιος Παπαζήσης.

Πηγή: Οδηγός του Πολίτη

📸CDC

Δείτε επίσης