Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων: 2η Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής

απο Cyclades Open
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ και ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την 2η Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2024 θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 19:30 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων μπορούσαν να θέσουν ένα (1) θέμα ο καθένας προς συζήτηση έως και την 23η Aπριλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email gxatz@naxos.gov.gr.

Δείτε επίσης