Εκτός αναπτυξιακού νόμου το 76,5% των ξενοδοχείων–«Αφωνία» από τον Β. Κικίλια

απο Cyclades Open

Μία εξαιρετικά δυσάρεστη έκπληξη επιφύλασσε το σχέδιο του αναπτυξιακού νόμου, για τον Τουρισμό, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία των αναπτυξιακών νόμων, μένει εκτός ενισχύσεων το 76,5% των ξενοδοχείων, αντιμετωπίζονται δυσμενώς το σύνολο σχεδόν των ξενοδοχείων σε μικρούς και ακριτικούς προορισμούς, αλλά και του ορεινού όγκου, ενώ και σε όσα μπορούν να ενταχθούν, “πετσοκόβονται” οι ενισχύσεις αντίθετα με τα ποσοστά που υπάρχουν στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Την ίδια στιγμή η Γερμανία δίνει επιπλέον ενισχύσεις σε περιοχές που γειτνιάζουν στο Βερολίνο, για να μην διαφοροποιούνται σημαντικά από τα ποσοστά που ισχύουν στην γειτονική της Τσεχία.

Αναλυτικά, στο υποκεφάλαιο “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” και στο άρθρο 85, προβλέπεται η ένταξη επενδυτικών σχεδίων, ως ακολούθως:

α) Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
β) εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4)τουλάχιστον αστέρων, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας,
γ) επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει την λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,
δ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
ε) ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Είναι η πρώτη φορά που σε αναπτυξιακό νόμο εξαιρούνται από τη λήψη οποιασδήποτε μορφής ενίσχυσης οι ξενοδοχειακές μονάδες τριών αστέρων και κάτω. Σημειώνεται ότι στα περισσότερα αν όχι στο σύνολο των μικρών ακριτικών και όχι μόνο νησιών, αλλά και στους ορεινούς προορισμούς, τα ξενοδοχεία τριών αστέρων, αποτελούν το σύνολο σχεδόν του ξενοδοχειακού δυναμικού.

Μάλιστα άξιο απορίας είναι το γεγονός ότι στο νόμο γίνεται αναφορά πως έχουν ληφθεί υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι αδυναμίες και οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, ενώ στην πραγματικότητα μένουν εκτός ενίσχυσης τα ¾ των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας. Δηλαδή ενώ θα περίμενε κανείς να διευρυνθεί η “πίτα” των επιλέξιμων ξενοδοχειακών μονάδων (πχ, ξενοδοχεία 1*, 2*, μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, για να τονωθεί η τουριστική ανάπτυξη και στην Ηπειρωτική χώρα, οι ενισχύσεις κατευθύνονται σε ένα κομμάτι του κλάδου, εξαιρώντας για ακόμη μια φορά μεγάλο παραγωγικό κομμάτι του ελληνικού τουρισμού.

Υπογραμμίζεται δε ότι στο κείμενο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, δεν υπήρχε η διάταξη για τον αποκλεισμό των ξενοδοχειακών μονάδων 3***, ούτε παρουσιάστηκε ποτέ σχετική πρόταση από φορείς και κοινωνικούς εταίρους, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα και υπόνοιες για τον ορθολογικό στρατηγικό σχεδιασμό του αναπτυξιακού νόμου.

Κι άλλη γραφειοκρατία !

Άλλη μια σημαντική “καινοτομία” του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η τεράστια αύξηση της γραφειοκρατίας σε σχέση με τους προηγούμενους νόμους: Με το νέο αναπτυξιακό νόμο και για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής θα απαιτείται δικαιολογητικό για την εκτίμηση του εύλογου κόστους και της βιωσιμότητας από την τράπεζα, αντί μιας απλή υπεύθυνη δήλωσης του επενδυτή, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Μια τέτοια παράμετρος δημιουργεί νέες διαδικασίες, αυξημένο όγκο δικαιολογητικών, επιπρόσθετα έξοδα για τους επενδυτές και καθυστερήσεις στους χρόνους υποβολής αιτήσεων, καθώς οι τράπεζες θα χρειάζονται χρόνο να αξιολογήσουν τα αιτήματα, και όλα αυτά χωρίς καν να είναι εξασφαλισμένη η έγκριση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Η ραχοκοκκαλιά των ελληνικών ξενοδοχείων

Με βάση τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος,  στην κατηγορία 3 αστέρων, είναι ενταγμένες οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες. Συγκεκριμένα, λειτουργούν 2.784 ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 27,70% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας. Αν σε αυτά προστεθούν και τα ξενοδοχεία 2* και 1*, οι ξενοδοειακές επιχειρήσεις που εξαιρούνται από τις ενισχύσεις, φτάνουν τις 7.693 και αποτελούν το 76,5% του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας.

Ο νέος αναπτυξιακό νόμος, που καταρτίστηκε από τον υπουργό αναπληρωτή Ανάπτυξης Νίκο Παπαθανάση και τον γενικό γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) Ορέστη Καβαλάκη, αφήνει εκτός οποιασδήποτε ενίσχυσης τα 2/3 των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας τη στιγμή που ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει πληγεί πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλο από την πανδημία.

ξίζει να σημειωθεί ότι ενώ υπήρξε πλήθος προτάσεων στην διαδικασία της διαβούλευσης για το θέμα των ξενοδοχείων – καταλυμάτων 1 και 2 αστέρων, η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, δεν έκαναν καμία δεκτή, ούτε προχώρησαν σε οποιαδήποτε βελτίωση του προσχεδίου. Επιπροσθέτως προχώρησε και σε αποκλεισμό των ξενοδοχείων 3 αστέρων.

Πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης, είπαν στο ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ότι με την ένταξη των κατηγοριών αυτών στον αναπτυξιακό νόμο, “υπήρξε κατασπατάληση πόρων, με την ανέγερση “καταλυμάτων” για την διαμονή του προσωπικού σε Μύκονο και Σαντορίνη”, πλην όμως ακόμη κι αν είναι ακριβές αυτό, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με εξαίρεση των νησιών αυτών ή εν πάσει περιπτώσει κάποιων μεγάλων προορισμών και να μην υπάρχει τόσο δυσμενείς μεταχείριση του 76,5% των ελληνικών ξενοδοχείων και μάλιστα σε ευαίσθητους -και εθνικά- προορισμούς. Ως γνωστόν, οι περισσότερες μονάδες 3 αστέρων και κάτω, βρίσκονται σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και στα μικρά νησιά με χαμηλή τουριστική ανάπτυξη.

Είναι δε άξιο απορίας το γεγονός ότι ο υπουργός Τουρισμού κ. Βασίλης Κικίλιας που διατείνεται ότι θα στηρίξει τον χειμερινό τουρισμό, ποια ακριβώς θέση πήρε -αν πήρε- στην ρύθμιση αυτή, καθώς οι ξενοδοχειακές μονάδες των προορισμών αυτών είναι κατά κύριο λόγο 3* και εξαιρούνται από τον αναπτυξιακό νόμο.

Νέα ξενοδοχεία

Ακόμη, η ανάγκη ίδρυσης νέων ξενοδοχειακών μονάδων στη χώρας μας  είναι αδήριτη και φαίνεται ξεκάθαρα αν κάποιος ερευνήσει την δυναμική του τουρισμού μας σε σχέση με τους άμεσους ανταγωνιστές. Συγκεκριμένα, το 2019 σύμφωνα με την  Eurostat, η Ελλάδα διέθετε κάτω από το ¼ των κλινών σε σχέση με της ανταγωνίστριες χώρες Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία ενώ ήταν τέταρτη σε διανυκτερεύσεις με μικρή διαφορά από την τρίτη Γαλλία. Ενώ λοιπόν θα έπρεπε να διευρυνθεί η βάση ενίσχυσης των ξενοδοχειακών μονάδων, συμπεριλαμβάνοντας και τα 1* και 2* ή ακόμα και τα μη κύρια καταλύματα, το υπουργείο Ανάπτυξης έρχεται και την περιορίζει, εξαιρώντας όλα αυτά τα καταλύματα, προς όφελος άλλων κλάδων -προφανώς-, καθώς τα κονδύλια είναι περιορισμένα.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες, έχουν ως εξής:

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
2. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
α. Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ της παρ. 1,
β. τις δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
γ. τις δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε. της παρ. 8,
δ. τις δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,
ε. τις δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10,
στ. τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων της παρ. 11,
ζ. τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων της παρ. 12,
η. τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ. 13,
θ. τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις της παρ. 14 και
ι. τις δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία της παρ. 15 του Παραρτήματος Β΄.

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 9. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.
2. Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής:
α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. δ αυτής που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).
β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα της παρ. 1, χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, τα ανωτέρω κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. δ αυτής που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).
3. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα με την παρ. 2 χορηγούνται στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:
α. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
β. περιοχές σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
γ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
δ. κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,
ε. περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
4. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 86 παρέχονται στο ανώτατο προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ. όπως αναγράφεται στο Παράρτημα Β.
5. Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγείται σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν υπερβαίνει το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

Το “πετσόκομμα” των τελικών ενισχύσεων και τι κάνει η Γερμανία

Ακόμη μια πρωτοφανής «καινοτομία» του νέου νόμου είναι η μείωση των τελικών ποσοστών ενίσχυσης (αυτών δηλαδή που τελικά λαμβάνουν οι επιχειρήσεις), όταν η ίδια η ΕΕ ενέκρινε αύξηση των ποσοστών ενίσχυσης. Στα δελτία Τύπου, του υπουργείου Ανάπτυξης και όχι μόνο, υπάρχουν πανηγυρισμοί ότι η χώρα μας κατάφερε να πετύχει υψηλά ποσοστά ενίσχυσης, ως σημαντικό επίτευγμα, εντούτοις όμως αυτά τα αυξημένα ποσοστά «ψαλιδίζονται» χωρίς καμία αιτιολογική προσέγγιση.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπονται αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για τις 12 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα οι κρατικές ενισχύσεις για την περίοδο 2022-2027 θα είναι σημαντικά αυξημένες συγκριτικά με τα τωρινά ποσοστά, με τα νέα ποσοστά να φτάνουν δυνητικά έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές επιχειρήσεις. Τα νέα ποσοστά ενίσχυσης αναμένεται να κινητοποιήσουν ισχυρά επενδυτικά κεφάλαια (κυρίως) του εξωτερικού, όμως ο νέος αναπτυξιακός νόμος που παρουσιάστηκε στην ουσία τα «ακυρώνει».

Ακολουθεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επένδυσης από μικρή επιχείρηση στην Κρήτη στον τουριστικό τομέα.

-Ποσοστό ενίσχυσης με 4399/16: 45% (χωρίς προϋποθέσεις, λαμβάνει όλο το ποσοστό του χάρτη).

-Ποσοστό ενίσχυσης με ΝΑΝ: 60% (χωρίς προϋποθέσεις, όμως τελικά λαμβάνει 48% δηλαδή το 80% του Χάρτη).

Με άλλα λόγια, ενώ οι δείκτες του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του ποσοστού ανεργίας της Περιφέρειας Κρήτης, “αύξησαν” το ποσοστό ενίσχυσης του Χάρτη κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες, (από 45% σε 60%), ο νέος αναπτυξιακός νόμος δίνει αύξηση μόλις 3% (από 45% σε 48%), εξανεμίζοντας έτσι το δικαίωμα των επιχειρήσεων να λάβουν δικαιωματικά αυξημένες ενισχύσεις, σε μια δύσκολη συγκυρία για την ανάκαμψή τους λόγω της πανδημίας.

Από την άλλη πλευρά με την ανακοίνωση της έγκρισης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Γερμανία,  η Επιτροπή ενέκρινε αύξηση των ποσοστών ενίσχυσης κατά 25% για 17 Περιφέρειες. Δηλαδή ενώ οι περιφερειακές ενισχύσεις αποσκοπούν στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης σε μειονεκτούσες περιοχές της Ευρώπης, διασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών, στην  χώρα μας “ψαλιδίζονται” τα ποσοστά ενισχύσεων δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών-μελών.

“Κόβονται” οι μεσαίοι

Με το σχέδιο νόμου κοντολογίς, αν ψηφισθεί ως έχει,  επέρχεται αποκλεισμός των μεσαίων επιχειρήσεων από το δικαίωμα της επιχορήγησης, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια και αναστάτωση στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Αποτελεί μια άνευ λογικής προσέγγιση, εξισώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις μεσαίες με τις μεγάλες επιχειρήσεις σε αντίθεση με τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα μέτρα που η Ε.Ε. αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία για τις ΜΜΕ.

Ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός 651/2014 με βάση τον οποίο χορηγούνται οι περιφερειακές ενισχύσεις στα κράτη-μέλη δεν διαχωρίζει τις Μεσαίες επιχειρήσεις από τις Μικρές και τις αντιμετωπίζει το ίδιο, δεδομένου ότι τις κατατάσσει στην ίδια κατηγορία (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) και τις διαχωρίζει μόνο από τις Μεγάλες.

Και όπως τονίζει παράγοντας του κλάδου: “Με ποιο αιτιολογικό αποκλείονται από το κίνητρο της επιχορήγησης οι μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα όταν μάλιστα μέσω του νέου νόμου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις με το κίνητρο αυτό”;

Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού

Στο προσχέδιο του αναπτυξιακού, προβλέπεται και η ενίσχυση εναλλακτικών μορφών Τουρισμού που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των
περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

Πιο αναλυτικά, τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια, έχουν ως ακολούθως:

1. Τα υπαγόμενα, στο καθεστώς του Υποκεφαλαίου Ι, επενδυτικά σχέδια αφορούν σε εγκαταστάσεις:
α. ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιμένες,
χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄155),
β. αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού ή πολυλειτουργικών αγροκτημάτων,
γ. τουριστικών καταλυμάτων στην ύπαιθρο τύπου Glamping.
2. Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 16 και δύναται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 93.

Επιλέξιμες δαπάνες

1. Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων
επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων του άρθρου 6.
2. Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις περιφερειακές ενισχύσεις της παρ. 1, τα υπαγόμενα στο παρόν
καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να ενισχυθούν, σύμφωνα με το άρθρο 7, και για τις ακόλουθες
κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του Παραρτήματος Β:
α. Τις δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜΜΕ της παρ. 1,
β. τις δαπάνες μέτρων ενεργειακής απόδοσης της παρ. 7,
γ. τις δαπάνες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε. της παρ. 8,
δ. τις δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της παρ. 9,
ε. τις δαπάνες εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης της παρ. 10,
στ. τις δαπάνες αποκατάστασης μολυσμένων χώρων της παρ. 11,
ζ. τις δαπάνες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων της παρ. 12,
η. τις δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης της παρ. 13,
θ. τις δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις της παρ. 14 και
ι. τις δαπάνες πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία της παρ. 15 του
Παραρτήματος Β΄.

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

1. Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 το άρθρου 9. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιχορήγησης.
2. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα
ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής:
α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της
επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της
επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. δ αυτής που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).
β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα της παρ. 1 χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια της παρ. 3 τα ανωτέρω κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου εκτός της περ. δ αυτής που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).
3. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα με την παρ. 2 χορηγούνται στα επενδυτικά σχέδια που
υλοποιούνται σε:
α. Ορεινή περιοχή, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που
συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
β. περιοχή σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
γ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,
δ. κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,
ε. περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
4. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 2 του άρθρου 93 παρέχονται στο ανώτατο
προβλεπόμενο ποσοστό του Γ.Α.Κ., όπως αναγράφεται στο Παράρτημα Β.
5. Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο του παρόντος καθεστώτος δεν μπορεί να υπερβεί το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ.

Τώρα απομένει να αποτυπωθούν οι θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην Βουλή και αν θα υπάρξουν αλλαγές από την πλευρά της κυβέρνησης στα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο…

Πηγή: Money & Tourism

Δείτε επίσης