ΕΛΛΕΤ: «Κοινωνία των Πολιτών και Δημόσιοι Φορείς»-Ενημερωτικά θεματικά εργαστήρια για το περιβάλλον και τον πολιτισμό

Μάθετε πως μπορείτε να συμμετέχετε

απο Cyclades Open
ΕΛΛΕΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση διοργανώνει δράση με τίτλο «Κοινωνία των Πολιτών και Δημόσιοι Φορείς: Ενδυνάμωση και δικτύωση για το περιβάλλον και τον πολιτισμό». 

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σ’ αυτόν τον ξεχωριστό κύκλο ενημερωτικών θεματικών εργαστηρίων και δράσεων ενδυνάμωσης και δικτύωσης με θέμα το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Για τη συμμετοχή σας εγγραφείτε εδώ: https://forms.gle/HGXuJ8FhfDVtHySb8

ΕΛΛΕΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Ποιος είναι ο στόχος της δράσης;

Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση, η ενδυνάμωση ικανοτήτων και η δικτύωση των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠολ) που δραστηριοποιούνται στην προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε βασικά ερωτήματα που αφορούν στη διαχείριση θεμάτων αειφόρου ανάπτυξης, στον συντονισμό πολιτών και δημόσιας διοίκησης για την επίλυση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών προκλήσεων, στην αναζήτηση καλών πρακτικών, στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Γιατί να συμμετέχω;

Μέσα από τη δράση επιθυμούμε να γνωριστούμε μεταξύ μας, να σας ενημερώσουμε για βασικά θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού, να ενημερωθούμε για τις πρωτοβουλίες που υλοποιείτε, να υποστηρίξουμε την υλοποίηση στοχευμένων δράσεών σας, να συναντηθούμε δια ζώσης και να διερευνήσουμε τις δυνατότητες συνεργειών και συμπράξεων.

Σε ποιον απευθύνεται η δράση;

• Σε φορείς, τοπικούς συλλόγους, μικρές και μεσαίες οργανώσεις και ομάδες της ΚτΠολ από όλη την Ελλάδα που επιθυμούν να ενημερωθούν για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, φυσικού περιβάλλοντος, ενέργειας και πράσινης μετάβασης, χωροταξίας και πολεοδομίας.
• Σε οργανώσεις που αναζητούν παραδείγματα καλών πρακτικών της ΚτΠολ, της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την προστασία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, ώστε να εμπνευστούν για δικές τους πρωτοβουλίες.
• Σε οργανώσεις που αναζητούν υποστήριξη στην υλοποίηση των παραπάνω.
• Σε οργανώσεις που θέλουν να γνωρίσουν άλλες πρωτοβουλίες, να συζητήσουν, να κτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Τι περιλαμβάνει η δράση;

• 6 διαδικτυακά θεματικά εργαστήρια
• 2 εκδηλώσεις δικτύωσης των φορέων μεταξύ τους αλλά και με δημόσιους φορείς, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκά ιδρύματα με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και την ανάπτυξη κοινών δράσεων.
Τα εργαστήρια μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, πολλαπλασιάζοντας τη δυνατότητα συνεργειών. Σας παροτρύνουμε να επιλέξετε όσα περισσότερα εργαστήρια θεωρείτε ότι μπορούν να σας φανούν χρήσιμα.

Χρονοδιάγραμμα εκδηλώσεων:

– Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 / 17:00 – 19:00 / 1η εκδήλωση δικτύωσης (Διαδικτυακά)
– Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 / 17:00 – 19:00 / Αρχιτεκτονική κληρονομιά
– Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 / 17:00 – 19:00 / Φυσικό περιβάλλον
– Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 / 17:00 – 19:00 / Χωροταξία και πολεοδομία
– Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2024 / 17:00 – 19:00 / Ενέργεια και πράσινη μετάβαση
– Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024 / 17:00 – 19:00 / Κλιματική αλλαγή
– Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2024 / 17:00 – 19:00 / Οριζόντια Θεματική: συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια διαβούλευση
– Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2024 / 17:00 – 19:00 / 2η εκδήλωση δικτύωσης (δια ζώσης) στις εγκαταστάσεις του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, Κηφισιά


Τι περιλαμβάνουν τα εργαστήρια;

Το περιεχόμενο κάθε εργαστηρίου απαντά στις παρακάτω βασικές ερωτήσεις:


1. Ποιος είναι ο ρόλος των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην συγκεκριμένη θεματική στην Ελλάδα;
2. Πώς η εμπειρία της ΕΛΛΕΤ -καλές πρακτικές, μεθοδολογία- μπορεί να ενισχύσει τις δράσεις άλλων φορέων της ΚτΠολ;
3. Ποια είναι τα καλά παραδείγματα από το οικοσύστημα των οργανώσεων της ΚτΠολ;

Στους συμμετέχοντες των εργαστηρίων θα δοθούν σημειώσεις καθώς και πηγές στις οποίες θα μπορούν να ανατρέξουν.

– Ο αριθμός των θέσεων συμμετοχής είναι περιορισμένος ώστε να διευκολύνουμε τη διαδραστικότητα των εργαστηρίων.
– Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
– Σε περίπτωση υπεράριθμων συμμετοχών θα γίνει επιλογή με βασικό κριτήριο τη συνάφεια των δράσεων των φορέων με τα εργαστήρια, τη γεωγραφική κατανομή των υποψηφίων και τη συμμετοχή τόσο μικρών όσο και μεσαίου μεγέθους φορέων.
– Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία της ΕΛΛΕΤ: κα Α. Σοφοκλέους, τηλ. 210-3225245 (εσωτ. 110), events@ellinikietairia.gr

Για τη συμμετοχή σας εγγραφείτε εδώ έως τις 10.3.2024: https://forms.gle/HGXuJ8FhfDVtHySb8

Δείτε επίσης