Εναλεία: Μαζί με την αλιευτική κοινότητα της Κύθνου προς ένα βιώσιμο θαλάσσιο οικοσύστημα

απο Cyclades Open

Η Εναλεία, στο πλαίσιο του προγράμματος της Mediterranean CleanUp, σε συνεργασία με αλιείς της Κύθνου ξεκίνησε καθαρισμούς μη προσβάσιμων ακτών συλλέγοντας σημαντικές ποσότητες πλαστικού, μεγάλο μέρος του οποίου θα ενταχθεί στην κυκλική οικονομία.

Η δράση στο νησί υποστηρίζεται απο την ΜΕΓΑ Α.Ε. μέσω του προγράμματος της «Καθαρό Αιγαίο».

Η δράση λαμβάνει χώρα και στο πλαίσιο της Επιτροπής Συνδιαχείρισης Παράκτιας Αλιείας Βορείων Κυκλάδων του προγράμματος «Μετασχηματίζοντας την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας στη Μεσόγειο», την οποία συντονίζει η WWF Greece, που έχει στόχο την υιοθέτηση και εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών αλιείας από τους παράκτιους αλιείς.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα λειτουργήσει ως αντισταθμιστικό μέτρο στην προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοαποθεμάτων.

Δείτε επίσης