Φιλότι-Νάξος: Αποτύπωση της ιστορικής φυσιογνωμίας του οικισμού σε πληροφοριακό πίνακα-χάρτη

απο Cyclades Open

Το Φιλότι είναι ο πρώτος οικισμός της ναξιακής ενδοχώρας που αποκτά λεπτομερή πληροφοριακό πίνακα-χάρτη, όπου αποτυπώνονται οι θέσεις και τα μνημεία ιστορικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του χωριού.

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης της υπηρεσίας Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου “Κατάρτιση φακέλων καταγραφής των σημείων ιστορικού, λαογραφικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος” των οικισμών της ορεινής Νάξου και εφαρμόζεται πιλοτικά, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η αποτύπωση για όλα τα χωριά της ορεινής Νάξου. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόταση – την οποία εισηγήθηκε ο υπεύθυνος της υπηρεσίας Τ. Αναστασίου – έτυχε θετικής ανταπόκρισης από το Τοπικό Συμβούλιο Φιλοτίου.

Το υπόβαθρο του πίνακα διαμορφώθηκε από τον Βασίλη Θεωνά σε χάρτη/εικόνα (geotiff) από το Web Map Service της ΕΚΧΑ ΑΕ. Το έργο είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας των Τάσου Αναστασίου, Αντώνη Τζιώτη και Στεφάνου Ψαρρά (Ψαρροστέφανου), η οποία περιλάμβανε έρευνα πεδίου και αποτύπωση των πολιτιστικών ∆ιαδροµών, καταγραφή και ταυτοποίηση των σηµείων ενδιαφέροντος του οικισμού.

Ο δίγλωσσος πίνακας, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, συνοδεύεται από αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αποτυπώνονται:

– Τα ιστορικά μνημεία, τα κτήρια µουσειακής χρήσης ή κατασκευής, τα «μνημεία νερού» και τα παραδοσιακά ελαιοτριβεία του οικισμού.

– Διαδρομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος με διέλευση από τις παραπάνω θέσεις – κατά συνοικία.

– Η «διαδρομή νερού».

– Η διέλευση της με αρ. 2 πεζοπορικής Διαδρομής Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος ν. Νάξου.

– Τμήμα της μεγάλης σειριακής διαδρομής 50 χλμ. NAXOS STRADA που διέρχεται από το βόρειο τμήμα του οικισμού.

Ο πίνακας θα αναπαραχθεί σε 2 τεμάχια και θα τοποθετηθεί σε κατάλληλα σημεία εισόδου στον οικισμό, ενώ είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε ενδιαφερόμενο εδώ.

Δείτε επίσης