Στο Gov.gr η καταχώρηση των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) 

απο Cyclades Open
ΣΒΑΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ηλεκτρονική πλατφόρμα προσβάσιμη μέσω του Gov.gr για την καταχώρηση όλων των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) υλοποιείται από τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο να παρέχονται στη Δημόσια Διοίκηση τα κατάλληλα εργαλεία, που θα διευκολύνουν την εξέταση και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής τους.

Η διαδικασία της δημιουργίας, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τα Σ.Β.Α.Κ. καθορίζεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1735/2024) του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα, του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και της υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνας Αλεξοπούλου.

Εθνική κεντρική βάση δεδομένων

Πρόκειται, σύμφωνα με τα δύο υπουργεία, για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς τα Σ.Β.Α.Κ. σχετίζονται με την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, και τη βέλτιστη κάλυψη των αναγκών κινητικότητάς τους. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη λειτουργιών που εξυπηρετούν τη διαμόρφωση πολιτικών για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Η πλατφόρμα θα αποτελέσει μία εθνική κεντρική βάση δεδομένων, στην οποία θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των παραδοτέων και των στοιχείων ενός Σ.Β.Α.Κ. Ειδικότερα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα καταχωρίζονται το Σ.Β.Α.Κ. που έχει καταρτιστεί, αναφορές κύκλου, οι εκθέσεις προόδου, το επικαιροποιημένο κάθε φορά σχέδιο δράσης και κάθε είδους πληροφορία ή σχετικά στοιχεία.

Επιπλέον, θα εξυπηρετεί την επικοινωνία με σκοπό την ενημέρωση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών υλοποίησης μέτρων Σ.Β.Α.Κ. στην Ελλάδα. Ενδεικτικά, θα περιέχει μέτρα για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους, σύστημα στόχων και δεικτών παρακολούθησης της υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων, εφαρμοσμένες πρακτικές υλοποίησης μέτρων και αποθετήριο πληροφοριακού υλικού.

Δείτε επίσης