Καλή χρονιά!

απο Cyclades Open

2022

Εφτάψυχοι το Νέο Έτος!

Χρόνια καλά, πολλά και ό,τι έχετε να πείτε καλύτερα να το κάνετε!

Υγεία, χαρά, αγάπη, ειρήνη, αλληλεγγύη, ευτυχία για όλο τον κόσμο!

Γερά!

Φωτογραφία: ttelyob – CC BY-NC-ND 2.0 License

Δείτε επίσης