Κάρυστος: Προσφυγή φορέων και πολιτών στο ΣτΕ για 10 αιολικά πάρκα σε περιοχή Natura

απο Cyclades Open

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγουν 20 σωματεία περιβαλλοντικού σκοπού, πολίτες και σύμβουλοι της Περιφέρειας, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση με την οποία τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία δέκα αιολικών πάρκων, ισχύος 180 MW στην Εύβοια και ειδικότερα στο Δήμο Καρύστου εντός περιοχών Natura.

Λειτουργία 10 εργοταξιακών χώρων, εγκατάσταση 19 συγκροτημάτων παραγωγής σκυροδέματος  και κινητή μονάδα επεξεργασίας προϊόντων εκσκαφής.

Όλοι οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι τα επίμαχα έργα παραβιάζουν τις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης για την προστασία του περιβάλλοντος σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που πηγάζουν από το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 24 του Συντάγματος. Σημειώνουν δε ότι τα πάρκα θα εγκατασταθούν σε χώρο Νatura, χωρίς να δίδονται οι δέουσες εγγυήσεις για την προστασία της.

Πηγή: Έθνος

Δείτε επίσης