«Κλιματική αλλαγή, μνημεία και πολίτες» – Ερωτηματολόγιο για τους επαγγελματίες του πολιτισμού

απο Cyclades Open

Η Diadrasis ΑΜΚΕ και η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ προσκαλούν τους εργαζόμενους στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς να συμμετάσχουν στην έρευνα, διερευνώντας τη δυνατότητα συνεργασίας πολιτών και επαγγελματιών σε μια από κοινού προσπάθεια για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορείτε να το συμπληρώσετε πατώντας τον σύνδεσμο https://forms.gle/aWExEeyqbwbbQkd4A

Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «ΣυμβαδίΖουμε», σκοπός του οποίου είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση πολιτών και εργαζομένων στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στην από κοινού διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το έργο υλοποιείται από την Diadrasis και τον Δήμο Κέας, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2021» – Άξονας Προτεραιότητας «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες».

Για περισσότερες πληροφορίες:
E: diadrasis@diadrasis.org
T: (+30) 210 6442 690
Diadrasis

Δείτε επίσης