“Κοινό Τηνίων”: Πρόταση ψηφίσματος για τις παραλίες προς την δημοτική αρχή και το δημοτικό συμβούλιο

απο Cyclades Open
"Κοινό Τηνίων": Πρόταση ψηφίσματος για τις παραλίες προς την δημοτική αρχή και το δημοτικό συμβούλιο

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας κατατέθηκε από την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση “Κοινό Τηνίων” προς την Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου, με ηλεκτρονική επιστολή που στάλθηκε σήμερα 25 Ιανουαρίου 2024 από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κουσουνάδη Πέτρο.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

Εν αναμονή ενός ακόμη νομοσχεδίου σχετικού με την Απλή Χρήση Αιγιαλού και Παραλίας, το οποίο υποτίθεται ότι θα έρθει να διορθώσει στρεβλώσεις, αυθαιρεσίες και προβλήματα που έχουν παγιωθεί τα τελευταία χρόνια, σύλλογοι και φορείς των Κυκλάδων έστειλαν επιστολή προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος (https://cycladesopen.gr/p-s-archilochos-paroy-oi-protaseis-s/) και εξέδωσαν δελτίο τύπου (https://syrosenvobservatory.gr/koino-deltio-typou-gia-to-epikeimeno-n-s-gia-ton-aigialo/), προκειμένου να καταστήσουν σαφή τα αιτήματα των πολιτών.

Το Κοινό Τηνίων, με βάση τα κείμενα αυτά, προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τήνου να υιοθετήσει το παρακάτω κείμενο ως σχετικό ψήφισμα και στον Δήμαρχο Τήνου να αναλάβει πρωτοβουλία όπως αυτό ψηφιστεί και από τα υπόλοιπα Δημοτικά Συμβούλια των Κυκλάδων ώστε να κατατεθεί στα αρμόδια υπουργεία εκφράζοντας τα κοινά αιτήματά μας.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝΟΥ

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι:

1. Οι παραλίες είναι δημόσιο αγαθό και όχι «δημόσια περιουσία». Οποιουδήποτε είδους οικονομική αξιοποίησή τους οφείλει να αναγνωρίζει την συνταγματική τους υπόσταση ως δημόσιου αγαθού προς προστασία και όχι να τις αντιλαμβάνεται ως μέσο προσοδοφορίας.

2. Η πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερη, χωρίς περιορισμούς για όλους.

3. Οι παραλίες αποτελούν επίσης ζωτικά οικοσυστήματα και προστατεύονται ως τέτοια από το σύνταγμα.

4. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν δικαίωμα να προστατεύουν τις παραλίες τους, ως δημόσια αγαθά του τόπου τους.

5. Άμεσοι θεσμικοί εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών, με γνώση των τοπικών χαρακτηριστικών και δυνατότητα άμεσης εποπτείας και παρέμβασης, είναι οι Δήμοι.

Οποιοδήποτε νομοσχέδιο αφορά την Απλή Χρήση Αιγιαλού, θα πρέπει να προβλέπει ότι:

1. Συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στους Δήμους.

Οι Δήμοι θα είναι αρμόδιοι για: α) την δημοπράτηση των τμημάτων του αιγιαλού, β) τις συμβάσεις των παραχωρήσεων, β) τον έλεγχο της τήρησης των όρων των παραχωρήσεων, γ) την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες, δ) την ακύρωση των συμβάσεων.

Η μεταβίβαση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων στους Δήμους οφείλει να συνοδεύεται από α) στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου που θα αναλάβουν όλα τα παραπάνω και β) ενίσχυση της Διαφάνειας (δημοσιοποίηση ελέγχων και διοικητικών πράξεων) και την δυνατότητα προσφυγής των πολιτών στην Κεντρική Διοίκηση, σε περίπτωση που οι Δήμοι δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία.

2. Έλεγχο του παράκτιου χώρου με τεχνολογίες τηλεπισκόπησης.

Με την καταγραφή των συμβάσεων παραχώρησης και την αντιπαραβολή της παρατηρούμενης κάλυψης με τεχνολογίες τηλεπισκόπησης (remote monitoring), οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (π.χ. οι αρμόδιες δημοτικές επιτροπές) θα έχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και συνεχούς πιστοποίησης των παραβάσεων χωρίς να προσφεύγουν σε επαναλαμβανόμενες αυτοψίες. Επιτακτική ανάγκη είναι, ακόμη, η δημιουργία ψηφιακών χαρτών με απεικόνιση των παραλιών και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων τους.

3.  Ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης και μίσθωσης αιγιαλού σε ικανό διάστημα πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, για παράδειγμα στις 30 Μαρτίου

4.  Σαφή προσδιορισμό χρόνου λήξης χρήσης (όχι αργότερα από τα τέλη Οκτωβρίου κάθε χρόνου) στον οποίο οποιαδήποτε υλικά και μέσα πρέπει να αποσύρονται από την παραλία.

5. Μείωση του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού παραχώρησης:

Το μέγιστο ποσοστό των παραχωρήσεων σε μίας παραλία (σύνολο παραχωρήσεων χρήσης αιγιαλού) πρέπει να μειωθεί στο 40% του συνολικού εμβαδού της παραλίας, χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτό τα δύσβατα ή μη αξιοποιήσιμα τμήματα και με την δυνατότητα ο Δήμος να το μειώνει περισσότερο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

6.  Απαγόρευση απλής χρήσης παραχώρησης αιγιαλού/παραλίας σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 ή σε άλλα προστατευτικά νομικά πλαίσια.

7. Αυστηροποίηση των προϋποθέσεων βάσει των οποίων ένας Δήμος δύναται να δημοπρατεί τμήματα παραλιών, ώστε να διατηρούνται περισσότερες παραλίες πλήρως ελεύθερες για χρήση από το κοινό. Σε κάθε περίπτωση να είναι στην διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου να αποκλείει από την δημοπράτηση όποιες παραλίες επιλέγει.

8. Απλοποίηση της διαδικασίας αναφοράς παραβάσεων:

Πρέπει ο πολίτης να μπορεί να αναφέρει περιπτώσεις ενδεχόμενων παραβάσεων σε σύμβαση παραχώρησης στον αιγιαλό με απλό και γρήγορο τρόπο, με παράλληλη ενίσχυση της διαφάνειας ως προς την εξέταση της καταγγελίας από τους εμπλεκόμενους φορείς.

9. Αυστηρότερες ποινές για τους παραβάτες:

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων παραχώρησης από πλευράς των υπερού, να τίθεται σε άμεση ισχύ η αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεων που παρανομούν και σε περίπτωση υποτροπής ή άρνησης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τους όρους της ΚΥΑ να ανακαλείται οριστικά η άδεια παραχώρησης και να αναστέλλεται ή αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

10. Αποκλεισμός παραβατών από νέες αιτήσεις εκμίσθωσης:

Σε περίπτωση υποτροπής παραβατών να υπάρχει δυνατότητα αποκλεισμού τους από νέες αιτήσεις εκμίσθωσης για ορισμένο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα μέχρι την λήξη της τρέχουσας ΚΥΑ.

11. Υποχρεωτική ανάρτηση – δημοσιοποίηση στοιχείων παραχώρησης:

Οι Δήμοι πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τα στοιχεία κάθε παραχώρησης, συνοδεία του σχεδίου και της φωτογραφίας του παραχωρούμενου χώρου. Ομοίως τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι αναρτημένα στον χώρο της παραχώρησης σε εμφανές σημείο για τους επισκέπτες.

Δείτε επίσης