Κυκλάδες: Νέος σταθμός συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων στην Αμοργό

απο Cyclades Open

Μια ακόμα ολιστική παρέμβαση, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πραγματοποίησε η Aegean Rebreath στην Αμοργό, η οποία ήρθε να προστεθεί στα 18 ελληνικά νησιά που έχουν ήδη εγκαταστήσει σταθμούς συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων τoυ περιβαλλοντικού οργανισμού. Ο σταθμός συλλογής αναμένεται να λειτουργήσει ως κόμβος ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και ως σημείο αναφοράς για την υλοποίηση ευρύτερων δράσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Nέα εποχή για την Αμοργό

“Με ευθύνη απέναντι στο πλούτο και τη ζωή μας, που είναι η θάλασσα υιοθετούμε καινοτόμες πρακτικές και συμμετέχουμε στο Δίκτυο «Μπλε Δήμων», αντιμετωπίζοντας το εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων. Επιπλέον μέσα από το Δίκτυο συμμετέχουμε στην ανταλλαγή και προώθηση καλών πρακτικών και στην υλοποίηση κοινών δράσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε να οδηγούμε την Αμοργό στη νέα εποχή”, δήλωσε στο πλαίσιο της παρέμβασης, ο δήμαρχος Αμοργού Ελευθέριος Καραΐσκος ενώ ο επικεφαλής του οργανισμού Aegean Rebreath, Γιώργος Σαρελάκος, τόνισε τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την προστασία του θαλάσσιου πλούτου, σχολιάζοντας ότι «Η Αμοργός έχοντας ήδη ενθαρρύνει άλλες πρακτικές, προχωρά με αποφασιστικότητα και σε άλλα ουσιαστικά εγχειρήματα. Τόσο με την προσχώρηση στο Δίκτυο Μπλε Δήμων όσο και με τη δημιουργία σταθμού συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων, η Αμοργός εντάσσεται σε συμπράξεις δήμων που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και στοχεύουν σε οριζόντιες λύσεις».

Σταθμοί Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων

Η ιδέα των σταθμών συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων αποτελεί μοναδική καινοτομία και ιδέα του οργανισμού Aegean Rebreath. Οι σταθμοί τοποθετούνται σε σημεία λιμανιών όπου δραστηριοποιούνται κυρίως οι αλιευτικές κοινότητες και είναι εξοπλισμένοι με κάδους διαφορετικών ρευμάτων ανακύκλωσης και την ανάλογη σήμανση, βοηθώντας πολίτες και αλιείς να τοποθετούν παράκτια και θαλάσσια απορρίμματα. Στη συνέχεια, οι δημοτικές αρχές σε συνεργασία με την ομάδα της Aegean Rebreath φροντίζουν για την καταγραφή και τη διοχέτευση των απορριμμάτων σε μονάδες ανακύκλωσης ή επαναξιοποίησης (upcycling).

Οι σταθμοί συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων επιτρέπουν τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους αλιείς και τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλουν στην προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναξιοποίησης των θαλάσσιων απορριμμάτων, επιτρέπουν την εξαγωγή και τη συγκέντρωση επιστημονικών δεδομένων και λειτουργούν ως κόμβοι υλοποίησης πλήθους δραστηριοτήτων της ομάδας σε τοπικό επίπεδο.

Μια σημαντική συνεργασία για το μέλλον του νησιού

Σύμφωνα με τον Δήμο Αμοργού, η εγκατάσταση του σταθμού έρχεται σε μία χρονική στιγμή όπου όλα τα ελληνικά νησιά ετοιμάζονται να υποδεχτούν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αυξημένες τουριστικές ροές όπως και να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων. Η εγκατάσταση του σταθμού θα συνοδευτεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και από διευρυμένες δράσεις της Aegean Rebreath για το θαλάσσιο περιβάλλον σε διαφορετικά σημεία της Αμοργού.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ως συνέχεια της προσχώρησης του δήμου Αμοργού στο Δίκτυο Μπλε Δήμων και εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών πρόληψης του νησιού για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Η εγκατάσταση του σταθμού στηρίχθηκε στην ευρεία διαβούλευση των δημοτικών αρχών, της αλιευτικής κοινότητας και εκπροσώπων του περιβαλλοντικού οργανισμού όπως και στην υποστήριξη της Attica Group.

Υπενθυμίζεται ότι η προσχώρηση του Δήμου Αμοργού στο Δίκτυο Μπλε Δήμων αποφασίστηκε στην πρώτη συνεδρίαση για το 2023 του δημοτικό συμβουλίου του νησιού. Είναι το 9ο νησί των Κυκλάδων που εντάσσεται στο εθνικό δίκτυο, το οποίο πλέον αριθμεί συνολικά 19 μέλη. Στην ίδια συνεδρίαση, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αποφάσισαν θετικά και για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Aegean Rebreath, μετά από πολύμηνη διαβούλευση μεταξύ των δύο μερών.

Στόχο της συνεργασίας αποτελεί ο σχεδιασμός ολιστικών δράσεων σε συνεργασία με την αλιευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω δράσεων καθαρισμού, εγκατάστασης σταθμού συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της ένταξης της Αμοργού στο Δίκτυο Μπλε Δήμων, έχουν σχεδιασθεί δράσεις για όλο το 2023 στη βάση των αναγκών που έχουν διατυπωθεί ήδη από την τοπική κοινωνία του νησιού. Οι προσπάθειες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος συνεχίζονται και ενισχύονται πλέον, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

“Περιβαλλοντική δημοκρατία” στις τοπικές κοινωνίες

Το 2021 η Aegean Rebreath, στη βάση των μνημονίων συνεργασίας με τους Δήμους που έχουν εγκαταστήσει Σταθμούς Συλλογής Θαλάσσιων Απορριμμάτων, δημιούργησε το Δίκτυο “Μπλε” Δήμων με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Σκοπός του Δικτύου “Μπλε” Δήμων είναι η ανάπτυξη πρακτικών και πολιτικών για το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και η μεταφορά τοπικών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο. Ήδη από την αρχή λειτουργίας του Δικτύου τα μέλη συμμετείχαν στην προσπάθεια καταγραφής των προβλημάτων που εντοπίζονται στην επικράτεια τους αλλά και των καλών πρακτικών που εφαρμόζουν για το θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτή ήταν και η πρώτη ανάλογη προσπάθεια που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Στο δίκτυο συμμετέχουν δήμαρχοι, δημοτικοί υπάλληλοι, εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, εκπρόσωποι από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών οι οποίοι και συμμετέχουν στην ανάπτυξη καλών πρακτικών, την παραγωγή πρωτογενών δεδομένων, την ανάπτυξη στοιχειοθετημένων συστάσεων προς την κεντρική κυβέρνηση και την υλοποίηση κοινών δράσεων. Το δίκτυο λειτουργεί σε συντονισμό με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο οποίο διοχετεύονται ευρήματα και προτάσεις που αναπτύσσονται από τα μέλη. Το Δίκτυο “Μπλε” Δήμων αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα περιβαλλοντικής δημοκρατίας καθώς δίνεται η δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να συμμετάσχουν πλέον ενεργά στην παροχή κατευθύνσεων για την χάραξη πολιτικών σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.

Δείτε επίσης