Μήλος: Φορέας Τουρισμού & Πολιτισμού Μήλου «Πυξίδα»-Ανοιχτή συζήτηση για την μελέτη ταυτότητας του προορισμού

απο Cyclades Open

Ο Φορέας Τουρισμού και Πολιτισμού Μήλου «Πυξίδα» είναι μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ιδρύθηκε από 26 επιχειρηματίες του νησιού και επιδιώκει την άμεση και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών, Δήμου, Περιφέρειας, φορέων, συλλόγων και της κοινωνίας της Μήλου. Η «Πυξίδα» έχει ήδη περισσότερα από 50 νέα μέλη.

Στόχος της είναι η κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Μήλου μέσω της ανάδειξης, προβολής και προστασίας τουριστικών, πολιτιστικών, παραγωγικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής.

Οι βασικοί σκοποί της Πυξίδας είναι:

• Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Μήλου ως τουριστικού προορισμού.
• Η οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή της Μήλου στην ευρύτερη τουριστική αγορά εσωτερικού και εξωτερικού.
• Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
• Η τοπική ανάπτυξη, ιδίως στον τομέα του τουρισμού και των συναφών υπηρεσιών, με βάση τις αρχές της αειφορίας και σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και την παράδοση της Μήλου.
• Η ενίσχυση της εικόνας της Μήλου ως τουριστικού προορισμού υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας.
• Η ανάδειξη της γαστρονομίας, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και της τοπικής παράδοσης ως σημαντικού πλεονεκτήματος για την αναβάθμιση του τουρισμού.
• Συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και λοιπούς φορείς για την υγεία, τις υποδομές, τον καθαρισμό παραλιών και την αποκομιδή απορριμμάτων.

Πρώτη δράση της «Πυξίδας», σε συνεργασία με τον Δήμο Μήλου και τοπικούς φορείς, αποτελεί η εκπόνηση μελέτης για την ταυτότητα του προορισμού.

Η πρώτη ανοιχτή συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου.

Η μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού και ταυτότητας προορισμού έρχεται παράλληλα με την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης που έχει εξαγγείλει ότι θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Μήλου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Όπως σημειώνει η Πυξίδα: «Στην Μήλο αυτή την στιγμή παρατηρούμε μια αύξηση των τουριστικής κίνησης χωρίς όμως να υπάρχει ένα σχέδιο στοχευμένης προβολής και ανάδειξης των στοιχείων που εμείς θα θέλαμε να επικοινωνήσουμε. Σε αυτή την φάση βασιζόμαστε στο τι λένε οι άλλοι για εμάς με αποτέλεσμα να μην ελέγχουμε το μήνυμα που βγαίνει στο δυνητικό επισκέπτη, κατ’ επέκταση δεν προσκαλούμε τις αγορές και επισκέπτες που πιθανόν να θέλαμε περισσότερο ή είναι πιο “κατάλληλοι” για το τι προσφέρει το νησί. 
Σε συνδυασμό με το σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης η μελέτη αυτή στόχο έχει  να αποκτήσει η Μήλος τα εργαλεία εκείνα που θα της επιτρέψουν να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα μοναδικά της στοιχεία και να διαχειριστεί-ενισχύσει με τρόπο που να μεγιστοποιεί τα οφέλη για τη τοπική κοινωνία και τη συνολική βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού παράγοντας και διακινώντας ένα ή περισσότερα τουριστικά προϊόντα αντίστοιχης ποιότητας και διαφοροποίησης
».

Περισσότερα για τον Φορέα Τουρισμού και Πολιτισμού Μήλου «Πυξίδα» δείτε εδώ

Δείτε επίσης